Aules de salut

diabetis_hub
Image
Procediment Normalitzat de Treball
Diabetis
  • La Unitat Funcional d'Endocrí i Diabetis compta amb dues aules de salut. Una està ubicada a la unitat 13-2 de l'Edifici Principal i funciona de dilluns a divendres de 12 a 13 hores per a pacients i familiars que reben educació sanitària com un element més del seu seguiment terapèutic. L'altra està ubicada a la planta 2 mòdul 21 de l'edifici de Consultes Externes i dona una atenció integral al pacient amb diabetis tipus I. En aquesta aula es fa educació sanitària a pacients portadors d'infusors continus d'insulina, reeducació diabetològica a pacients amb diabetis amb mal control i suport en les noves tecnologies per al control de la diabetis.
ictus_hub
Image
Procediment Normalitzat de Treball
Ictus
  • L'Hospital té un programa d’educació sanitària adreçada a les persones afectades d’una malaltia vascular cerebral i als seus familiars i cuidadors. El Programa està consensuat amb el Pla Director de la Malaltia Vascular i el presenten  setmanalment infermeres expertes de l’ àrea a l’Aula Miranda, a la planta 9 de l'Edifici Principal. Els objectius són donar a conèixer la malaltia, fomentar hàbits saludables, controlar els factors de risc per prevenir la malaltia, capacitar a la família i cuidadors per tenir cura d’una persona amb ictus a domicili i conèixer diferents suports a l’alta. 
hemorragiacerebral_hub
Image
Procediment Normalitzat de Treball
Hemorràgia cerebral
  • El programa d’educació sanitària adreçada als familiars i/o cuidadors de les persones afectades d’una hemorràgia subaracnoidal (HSA) s'imparteix a l’Aula Miranda, a la planta 9 de l'Edifici Principal. La informació es planteja de manera personalitzada establint un espai d’escolta i resolució de dubtes amb suport Power Point. Ocasionalment també es presenta al pacient a peu de llit si el seu estat ho permet. Els objectius són donar a conèixer la malaltia, fomentar hàbits saludables, proporcionar suport emocional davant l’aparició brusca de la malaltia, capacitar a la família i cuidadors per tenir cura d’una persona amb HSA a domicili i conèixer diferents suports a l’alta. 
personesgransingressades_hub
Image
Procediment Normalitzat de Treball
Persones grans ingressades
  • Les infermeres clíniques de les Unitats Funcionals Interdisciplinàries Sociosanitàries (UFISS)  de Geriatria organitzen mensualment una sessió d’ajuda dirigida a  cuidadors i familiars de pacients grans fràgils ingressats a l'hospital per implicar-los en tot el procés millorant la qualitat assistencial i la seguretat del pacient. En aquestes sessions s'aborden aspectes com l'eliminació urinària, la inestabilitat i les caigudes, l'estrenyiment, el deteriorament cognitiu, el dèficit visual i auditiu, l'alimentació, les mesures de seguretat, la mobilitat i la higiene. Les sessions tenen lloc a l'Aula Clínica de la planta 7, unitat 1, de l'Edifici Principal, de 12 a 13 hores. La propera serà el 18 de desembre. Podeu demanar més informació al telèfon 93 260 70 83.