Celiaquia: estudi de familiars de pacients amb malaltia celíaca

Un cop us diagnostiquen la malaltia celíaca és important que els familiars de primer grau (pares, germans, fills) es realitzin l’estudi per descartar que no la pateixin.  

El seu metge de família els pot fer l’estudi que consistiria en:  

La realització d'una analítica amb antitransglutaminasa IgA i IgA total i estudi genètic de l’HLA DQ2 i DQ8 a tots els familiars de primer grau de la pacient.  

  • Si anticossos positius, es recomana derivar a digestiu per descartar malaltia celíaca abans d’iniciar dieta sense gluten 
  • Si anticossos negatius i HLA positiu: seguiment amb anticossos cada 2 anys i si positius o aparició de símptomes derivar a digestiu abans d’iniciar dieta sense gluten 
  • Si anticossos negatius i HLA negatiu: Es descarta que pugui desenvolupar malaltia celíaca al llarg de la vida. 

Servei d'Aparell Digestiu.

Subscriu-te als nostres butlletins

Selecciona el butlletí que vols rebre: