Gastrectomia: informació a tenir en compte

La cirurgia gàstrica és una cirurgia complexa que requereix una atenció especial per part d’un equip multidisciplinari (cirurgià digestiu, oncòleg, anestesista, endocrinòleg, dietista, infermer i fisioterapeuta).

CONSULTA TOTS ELS DETALLS A EL MEU QUIRÒFAN

La cirurgia gàstrica és una cirurgia complexa que requereix una atenció especial per part d’un equip multidisciplinari (cirurgià digestiu, oncòleg, anestesista, endocrinòleg, dietista, infermer i fisioterapeuta).

La gastrectomia pot ser necessària per tractar o prevenir malalties i afeccions que afecten l’estómac.

La cirurgia es duu a terme mentre vostè està sota anestèsia general (adormit i sense sentir dolor). El cirurgià fa una incisió a l'abdomen i extreu tot o part de l'estómac, segons la raó per al procediment.

Imagen
Gastrectomia HUB

L'estómac és un òrgan buit de l'aparell digestiu. Té forma de 'J' i està localitzat a la part superior i central de l'abdomen. Es troba pròxim al diafragma i a altres òrgans abdominals com el fetge, el pàncrees, la melsa o el còlon.

Funció: Els aliments, després de ser mastegats i lubricats amb la saliva, descendeixen per l'esòfag fins a arribar a l'estómac on es barregen amb els sucs gàstrics i la mucina. Aquestes substàncies produïdes per les glàndules gàstriques afavoreixen la digestió dels aliments. La paret gàstrica té uns músculs (capa muscular) que es contrauen i es relaxen, barrejant el bol alimentari amb els sucs gàstrics i desplaçant-lo cap al pílor perquè passi a l'intestí prim.

Per ajudar-lo a viure amb menys dificultats, un equip de diferents professionals treballarà coordinadament amb vostè.

Imagen
Gastrectomia HUB

Després de valorar riscos i beneficis, el cirurgià esofagogàstric li explicarà, de forma individualitzada, les diferents opcions de tractament i quina és la que millor s’adequa al seu cas. Per fer-ho, tindrà en compte les característiques de la seva lesió i el seu estat de salut. També tindrà l’oportunitat de resoldre els dubtes que pugui tenir.

És possible que el cirurgià que el visiti a la consulta, el que li faci l’operació i el que el visiti a la planta, no sigui el mateix. En qualsevol cas, tots aquests cirurgians són membres del mateix equip i comparteixen la informació del seu cas, tan abans de la intervenció com durant l’ingrés.

Què és una gastrectomia?

La gastrectomia és un procediment quirúrgic amb què s’extirpa part del estómac, o de vegades, totalment.

La gastrectomia es pot realitzar per tractar malalties i trastorns que afecten l’estòmac.

Patologia benigna: alteracions genètiques que predisposen a:

-Estenosi pilòrica benigna (estretament del pílor, que és vàlvula muscular entre l'estómac i el duodè)

-Úlceres gàstriques (nafres obertes que apareixen al revestiment intern de l'estómac)

Patologia maligna:

-Neoplàsia (massa anormal de teixit que apareix quan les cèl·lules es multipliquen més del que és degut)

Quins tipus de gastrectomies existeixen?

Hi ha diversos tipus d’operacions d’estómac:

Gastrectomia atípica: si només s'extirpa una part petita de l'estómac.

Gastrectomia subtotal: si només s'extirpa part distal de l'estómac.

Gastrectomia total: si s'extirpa tot l'estómac.

Imagen
Gastrectomia HUB

Com és la reconstrucció del trànsit intestinal?

Un cop extirpat el segment necessari de l’estómac, s’intenta reconstruir la continuïtat intestinal del segment que hi ha abans i després del fragment extirpat. Aquest procés s’anomena una 'anastomosi' (costura o estabulació dels dos extrems).

Gastrectomia subtotal:

Sovint, aquesta operació es recomana si la malaltia es troba a la secció inferior de l’estómac. S’extirpa la part de l’estómac afectada, més un marge lliure de malaltia per seguretat, juntament amb els ganglis limfàtics adjacents. La secció romanent de l’estómac es torna a connectar, aleshores, a l’intestí.

Imagen
Gastrectomia HUB

Gastrectomia total:

Aquesta operació es fa servir si la malaltia es troba a la part superior de l’estómac, prop de l’esòfag. El cirurgià extirpa completament l’estómac i els ganglis limfàtics propers. L’extrem de l’esòfag llavors s’adhereix a part de l’intestí prim. Això permet que els aliments passin pel tracte intestinal.

Imagen
Gastrectomia HUB

Quins són els tipus d’abordatges quirúrgics?

Hi ha diversos tipus d’accés quirúrgic o maneres d’entrar a l’abdomen.

Obert: es realitza una incisió a la paret abdominal, que es diu “laparotomia”, per accedir a la cavitat abdominal on es troba l’estómac. El cirurgià, sota visió directa del camp quirúrgic i treballant amb les seves mans i l’instrumental quirúrgic, allibera l’estómac adientment de les estructures que l’envolten per poder extirpar-lo.

Mínimament invasiva:

-Laparoscòpia convencional: es realitzen 5 incisions petites que permeten introduir a l’interior de l’abdomen una càmera i diferents eines quirúrgiques amb què treballa el cirurgià sense fer servir les mans directament i visualitzant la cavitat abdominal en una pantalla. Independentment de la via d'accés, la intervenció que es realitza és la mateixa que a la cirurgia oberta.

-Laparoscòpia robòtica (Da Vinci): és l’eina quirúrgica més sofisticada que tenim actualment a l’hospital. Es tracta d’una modificació de la via laparoscòpica en què els instruments són manipulats pel cirurgià mitjançant un “robot” o “comandament a distància especial”. Aquest procés ofereix avantatges tècnics específics (visió 3D; major precisió entre altres).

La cirurgia mínimament invasiva, en general ajuda en la recuperació postoperatòria en diversos aspectes: menys dolor, millor recuperació del trànsit intestinal, mobilització més fàcil, menor risc d'infecció... entre altres.

Subscriu-te als nostres butlletins

Selecciona el butlletí que vols rebre: