Comitè d'ètica assistencial

És un comité consultiu i multidisciplinari al servei dels professionals i dels usuaris que analitza els dilemes ètics que sorgeixen amb la finalitat de millorar la qualitat assistencial. 

 • Què fem?
 • Protegir els drets del pacient i, en especial, la promoció per a ells d’un entorn al més humà possible.
 • Assessorar, des del punt de vista bioètic, sobre conflictes puntuals que es produeixen en algun cas clínic.
 • Assessorar sobre qualsevol problema relacionat amb l’assistència hospitalària que comporti un dilema ètic en l’àmbit general o específicament per als professionals implicats.
 • Elaborar protocols o documents de pràctica interna que serveixin per a aquelles qüestions que puguin ser motiu de dilema o problema ètic.
 • Promoure la divulgació, la formació i la reflexió del personal de l’Hospital en aquelles qüestions relacionades amb l’ètica assistencial (seminaris, sessions, cursos, etc.).
 • Què no fem?
 • No és una extensió dels òrgans directius de l’Hospital on s’analitzin problemes directament relacionats amb la gestió clínica o l’administració de recursos de l’Hospital.
 • No és un Comitè Deontològic. No pretén jutjar conductes ni proposar sancions.
 • No té una funció executiva ni de govern. El CEA té només un paper assessor i deixa la decisió última en mans del pacient, el metge, la família o l’autoritat judicial. D’altra banda, i en aquelles qüestions que són estrictament ètiques, el seu poder davant la Direcció del centre és de mera representació.
 • No és funció del CEA donar empara jurídica directa a les persones o a l’Hospital.
 • No és un fòrum sindical on es dirimeixin conflictes de naturalesa laboral.
 • No està adherit a cap ideologia política ni confessional.
Comitè d'Ètica Assistencial HUB

Per als professionals:

A través de la Presidència o la Secretaria:

e-mail: etica.assistencial@bellvitgehospital.cat

Adreçant-se a la Secretaria de l’Àrea de Qualitat Assistencial de l’Hospital Universitari de Bellvitge

Telèfon: 93 260 75 58

Per als pacients, usuaris o els seus representants:

A través de la Unitat d’Atenció a la Ciutadania i Participació de l’Hospital Universitari de Bellvitge

Telèfon: 93 260 74 92

Comitè d'Ètica Assistencial HUB

 • En situacions en què es consideri que poden resultar vulnerats els drets dels pacients o quan sorgeixen conflictes ètics en la pràctica assistencial, com, per exemple, indicació de limitació de l’esforç terapèutic o canvi d’orientació terapèutica, discrepància entre metges i familiars respecte als tractaments indicats, nous protocols assistencials en els quals calgui plantejar aspectes ètics, etc.
 • La sol·licitud pot partir de:
 1. -Professionals de l’Hospital
 2. -Els pacients o els seus representants
 3. -Els òrgans directius de l’Hospital
 • En les seves deliberacions, a més d’escoltar les parts interessades, el Comitè pot sol•licitar la col•laboració d’experts en les respectives matèries, i les seves conclusions (sempre amb caràcter assessor, no vinculant) s’emeten en un informe escrit adreçat als sol•licitants i, si s’escau, als òrgans directius de l’Hospital.
Comitè d'Ètica Assistencial HUB

Subscriu-te als nostres butlletins

Selecciona el butlletí que vols rebre: