Drainaport: què és i com ajuda els pacients de cirurgia toràcica?

El vessament pleural és l’acumulació d’excés de líquid en l’espai pleural. Aquesta acumulació de líquid és un fet comú que restringeix l’expansió pulmonar i les seves funcions, influint en la qualitat de vida del pacient.
La sensació d’ofec i el risc que pot portar associat a una pneumònia pot portar a reingressos hospitalaris freqüents.
Aquests dispositius són mínimament invasius, ben tolerats i altament eficaços quan s’utilitzen per al control de símptomes. Es col·loquen a quiròfan amb anestèsia local.

És una membrana d’accés col·locada sota la pell, a la base de les costelles, dissenyada per a pacients amb vessaments pleurals de repetició, i que ofereix una millor comoditat d’accés per extreure líquid o administrar medicaments.

Una vegada col·locat aquest drenatge no es veurà externament, es palparà a través de la pell, però no serà visible.

Té un punt d’entrada (membrana de silicona) que, mitjançant una agulla, permet accedir a la pleura.

El seu ús elimina la necessitat d’entrar a la cavitat pleural d’una manera agressiva mitjançant repetides puncions toràciques.

Aquest drenatge és més eficient i més còmode. Sempre s’ha de fer la tècnica per part d’un professional o d’algú amb educació sanitària.

Imagen
 Fig.1 Col·locació del dispositiu CELSITE© Drainaport a la zona subcutània del tòrax a la part lateral.

 Fig.1 Col·locació del dispositiu CELSITE© Drainaport a la zona subcutània del tòrax a la part lateral.

Imagen
fig 2 drainaport

 Fig.2 Estructures anatòmiques i col·locació del CELSITE© Drainaport internament.

Imagen
fig 3 drainaport

 Fig.3 Punció del CELSITE© Drainaport per drenar o realitzar tractaments intrapleurals.

Després del procediment, hauria de tornar acompanyat a casa per una altra persona i estar 24 hores vigilat per si apareix alguna complicació.

Si pren alguna medicació per al seu procés crònic, pot reiniciar-la un cop torni hagi tornat a casa seva, sempre que no hi hagi alguna medicació específica que el seu especialista descarti per la situació actual.

La manipulació d’aquest dispositiu durant el seu ús, sempre se li realitzarà amb estrictes condicions d’asèpsia.

Durant l’extracció de líquid sempre haurà d’avisar el professional si té dolor toràcic o dorsal, si té dificultats per respirar o comença a tossir de manera persistent.

No és aconsellable que li drenin més d’1 litre diari.

Si s’observen els SIGNES D’ALARMA d’envermelliment de la zona, augment de la temperatura o supuració a través de la membrana, així com, febre de 38° que no baixa amb antitèrmics, malestar general, dolor intens no controlat o dificultat per respirar, ha d’anar a urgències.

És important seguir la pauta de calmants com s’indica a l’informe d’alta.

Un cop hagin passat les primeres 24 hores de la cirurgia, pot dur a terme la higiene personal. Faci la cura diària de la ferida amb aigua i sabó i mantingui-les ben seques.

Cal que el seu centre faci un manteniment del reservori un cop al mes, a partir de l’últim cop que s’hagi usat el dispositiu. Per fer-ho, posi’s en contacte amb la seva infermera de referència, que comprovarà que el dispositiu funciona correctament.

Després del drenatge del líquid cal que descansí com a mínim 30 minuts abans d’alçar-se de nou.

Haurà de fer-se un control de pes diàriament. És important que no hi hagi una pèrdua de massa muscular massa significativa, ja que es podria desplaçar el dispositiu.

Servei de Cirurgia Toràcica

Subscriu-te als nostres butlletins

Selecciona el butlletí que vols rebre: