Septoplàstia: principals detalls

La septoplàstia o cirurgia del septe nasal és el procediment quirúrgic en el qual es modifica la forma del septe nasal (envà nasal) per a redreçar-lo i rectificar desviacions.

CONSULTA TOTS ELS DETALLS A EL MEU QUIRÒFAN

La septoplàstia o cirurgia del septe nasal és el procediment quirúrgic en el qual es modifica la forma del septe nasal (envà nasal) per a redreçar-lo i rectificar desviacions.

La radiofreqüència de cornets és el procediment en el qual es disminueix la mida dels cornets inferiors. Tots dos procediments tenen com a objectiu millorar el pas de l'aire a través de la fossa nasal i, amb això, disminuir la insuficiència respiratòria nasal. Els dos procediments són complementaris i en funció de cada pacient es podrà realitzar un o tots dos alhora.

Anatomia nasal

La cavitat nasal és la primera part de l'aparell respiratori. El septe nasal està format per cartílag en la seva part més anterior i per os, en la més posterior. Divideix la cavitat nasal en dues fosses simètriques: la dreta i l'esquerra. En la paret lateral de cada fossa es troben unes estructures anomenades cornets nasals. Generalment, són 3 (inferior, mitjà i superior), la funció dels quals és humidificar, escalfar i filtrar l'aire.

Imagen
paret lateral fosa nasal HUB
Imagen
vista frontal cavitat nasal HUB

Després de valorar riscos i beneficis, l’otorrinolaringòleg/a li explicarà, de forma individualitzada, les diferents opcions de tractament i quina és la que millor s’adequa al seu cas. També tindrà l’oportunitat de resoldre els dubtes que pugui tenir.

Què és una septoplàstia?

La septoplàstia és el procediment quirúrgic en el qual es modifica la forma del septe nasal per a redreçar-lo i rectificar desviacions que puguin estar afectant el flux de l'aire. La desviació pot ser congènita o ser conseqüència d'algun traumatisme. Ha de tenir en compte que la forma del seu nas no canviarà.

Imagen
enva desviat HUB

Es realitza un tall en la mucosa del septe nasal per a separar-la del cartílag i de l'os. Una vegada separada, es localitzen els punts de desviació i després de realitzar diversos talls s'extreuen de manera segura.

Gairebé sempre es col·loquen taps nasals (Merocel®) en totes dues fosses per a estabilitzar la zona intervinguda i evitar sagnats. Aquests taps es deixen durant 3-5 dies i després es treuen. A vegades també es reforça la mucosa septal amb una làmina fina de silicona (Silastic®). Aquestes làmines es mantenen durant 2-3 setmanes i posteriorment es treuen.

Imagen
merocel HUB

 

Què és una radiofreqüència de cornets?

La radiofreqüència de cornets és un procediment que, en ocasions comptades, es pot fer de manera individual, per bé que normalment es combina amb la cirurgia de la septoplàstia per tal de millorar el pas d’aire. Per això, segurament, en el seu cas, li haurem proposat de practicar-li una septoplàstia i radiofreqüència de cornets.

A través d’aquest procediment es disminueix la grandària dels cornets inferiors mitjançant un elèctrode que produeix un augment de temperatura. Generalment, es col·loquen unes gases amb anestèsia local abans del procediment, i posteriorment es passa a punxar el cornet inferior amb l'elèctrode per realitzar la radiofreqüència.

Imagen
radiofrecuencia cornets HUB

 

Quins són els tipus d’abordatges quirúrgics?

La cirurgia es pot dur a terme mitjançant dos abordatges, sense que el resultat del procediment canviï. Que es faci un o altre dependrà de la desviació septal o de la preferència del cirurgià. En ambdós casos no li quedarà cicatriu a la pell.

  • Abordatge directe: el/la cirurgiana opera amb visió directa ajudat per una font de llum que facilita el procediment.
  • Abordatge endoscòpic: mitjançant un endoscopi (càmera) nasal es visualitza el camp amb més detall a través d'una pantalla.

Afectarà el meu olfacte?

En el postoperatori immediat portarà taps nasals que impediran una correcta percepció de l'olfacte. A més, la mateixa inflamació després de la cirurgia pot fer que es vegi afectat durant un temps. Posteriorment, no ha de tenir problemes d'olfacte.

 

Subscriu-te als nostres butlletins

Selecciona el butlletí que vols rebre: