Àrees d'Expertesa

L’Hospital Universitari de Bellvitge disposa de totes les especialitats medicoquirúrgiques, excepte la pediatria i l’obstetrícia, i compta amb diverses àrees d’expertesa que realitzen cada dia procediments innovadors tant a nivell estatal com internacional.

 

cirurgiarobotica_hub
Image
Requisits de presentació
Cirurgia robòtica
  • L’Hospital Universitari de Bellvitge va ser un dels primers hospitals de l’Estat a disposar d’un quiròfan robotitzat i des de 2009 ha destacat en l’ús d’aquesta tecnologia. Actualment treballa amb un robot Da Vinci Xi d’última generació que utilitzen principalment cirurgians de les especialitats de ginecologia, urologia, cirurgia general i digestiva, cirurgia maxil·lofacial i otorinolaringologia.
atenciooncologica_hub
Image
Requisits de presentació
Atenció oncològica
  • L’Hospital Universitari de Bellvitge és reconegut com a centre d’expertesa en cirurgia oncològica de molt alta complexitat. És referent en ginecologia oncològica i en càncer de mama, càncer de pulmó, càncer digestiu i càncer de còlon i de recte. També en el tractament de tumors oculars, neuro-oncològics, de cèl·lules germinals i de cap i coll. A destacar l’expertesa en els procediments de diagnòstic i la feina multidisciplinària de les Unitats Funcionals d’Atenció Oncològica (UFAO) que fa més de 25 anys que funcionen a l’Institut Català d’Oncologia i l’Hospital Universitari de Bellvitge per tal de contribuir a una atenció oncològica més efectiva i eficient. A l’actualitat hi ha deu Unitats Funcionals: mama, ginecologia oncològica, pulmó, sarcomes i tumors ossis, neuro-oncologia, cap i coll, pròstata, limfomes, esòfag i gàstrics i tumors de còlon i recte.
areadelcor_hub
Image
Requisits de presentació
Àrea del Cor
  • Els serveis de Cardiologia i de Cirurgia Cardíaca conformen l’Àrea del Cor de l’Hospital Universitari de Bellvitge, de reconegut prestigi nacional i internacional.  A destacar l’expertesa en procediments com el transplantament de cor i les assistències ventriculars mecàniques, l’ intervencionisme i la implantació de dispositius molt alta complexitat. L’Hospital també és referent en cures cariològiques intensives, que compten amb una unitat d’última generació, en l’abordatge de la insuficiència cardíaca crònica, amb un programa d’àmbit territorial, i en el desenvolupament d’un model d’atenció cariològica comunitària.
neurologia_hub
Image
Requisits de presentació
Neurologia i neurocirurgia
  • L’Hospital Universitari de Bellvitge és pioner en les àrees de neurologia i neurocirurgia.  A destacar l’expertesa en monitoratge neurofisiològic intraoperatori, un procés complex que es porta a terme durant determinades cirurgies d’alt risc per tal d’assessorar el cirurgià de qualsevol perill de dany cerebral, i en mapping cerebral, tècnica consistent a marcar in vivo sobre el cervell del pacient àrees com ara el moviment o el llenguatge per tal de preservar-les millor. L’Hospital també és referent en  neuroradiologia intervencionista per al tractament de patologies complexes com ara les malformacions arteriovenoses.

A més, compta amb una unitat d’ictus altament especialitzada i una unitat d’esclerosi lateral amiotròfica (ELA) de gran prestigi, amb el nombre més alt de pacients de l’Estat. Així mateix, Bellvitge és referent a Espanya (CSUR) en el tractament de l’esclerosi múltiple.

trasplantaments_hub
Image
Requisits de presentació
Trasplantaments
  • L’Hospital Universitari de Bellvitge va ser l’any 1984 l’iniciador a l’Estat espanyol dels trasplantaments de fetge i, des de llavors, la seva Unitat de Trasplantament Hepàtic ha estat un referent en tot tipus d’innovacions i avenços en aquest àmbit. Bellvitge també és referent en trasplantaments renal (de donant cadàver i de donant viu) i en trasplantaments de cor i assistències ventriculars mecàniques.
infeccioses_hub
Image
Requisits de presentació
Malalties infeccioses, endocrines, autoimmunitàries i minoritàries
  • L’Hospital Universitari de Bellvitge és referent a nivell estatal en el diagnòstic, el tractament i la investigació de malalties infeccioses, endocrines, autoimmunitàries sistèmiques i malalties minoritàries, entre les quals hi ha la fibrosi pulmonar idiopàtica.
endoscopia_hub
Image
Requisits de presentació
Endoscòpia complexa i intervencionisme en diagnòstic per la imatge
  • L’hospital és referent en diverses tècniques d’endoscòpia digestiva diagnòstica i terapèutica, així com en endoscòpia respiratòria.  En algunes tècniques  avançades com ara l’ecobroncoscòpia (EBUS) per a l’estadificació medistínica del càncer de pulmó i altres procediments és referent europeu.
addiccions_hub
Image
Requisits de presentació
Addiccions i trastorns obsessius compulsius
  • L’Hospital Universitari de Bellvitge destaca pel tractament del trastorn obsessivocompulsiu i de la depressió, especialment en els casos més greus. Compta també amb una Unitat de Joc Patològic i Altres Addiccions Comportamentals, una de les primeres a abordar el problema de la ludopatia a casa nostra, i una Unitat de Trastorns de la Conducta Alimentària, que ha liderat diversos projectes innovadors de recerca.
rehabilitacio_hub
Image
Requisits de presentació
Rehabilitació complexa
  • L’Hospital Universitari de Bellvitge és referent en reeducació de la paràlisi facial perifèrica, la rehabilitació de les seqüeles oncològiques i limfedema, la rehabilitació del sol pelvià i la rehabilitació de les amputacions de l’extremitat superior. 
femtosegon_hub
Image
Requisits de presentació
Cirurgia oftalmològica amb làser de Femtosegon
  • Des de Març del 2018 es disposa d´un làser Femtosegon, que ens permet abordar la cirurgia de la cataracta amb una major seguretat i eficiència, i a la vegada ens permet la realització de cirurgia corneal altament complexa amb una precisió impensable amb tècniques manuals (especialment els transplantaments corneals lamel·lars). Aquest aparell és el primer instal·lat a un Centre Sanitari de la xarxa Pública de Catalunya.