Àrees d'Expertesa

L’Hospital Universitari de Bellvitge disposa de totes les especialitats medicoquirúrgiques, excepte la pediatria i l’obstetrícia, i compta amb diverses àrees d’expertesa que realitzen cada dia procediments innovadors tant a nivell estatal com internacional.

 

 • L’Hospital Universitari de Bellvitge va ser un dels primers hospitals de l’Estat a disposar d’un quiròfan robotitzat i des de 2009 ha destacat en l’ús d’aquesta tecnologia. Actualment compta amb tres robots Da Vinci d’última generació que utilitzen principalment cirurgians de les especialitats de ginecologia, urologia, cirurgia general i digestiva, cirurgia maxil•lofacial i otorinolaringologia.
Cirurgia robotica HUB

 • L'hospital Universitari de Bellvitge disposarà del primer PET/RM de la xarxa pública assistencial catalana, amb un caràcter obert a tot el territori i que posiciona el sistema de salut català com a referent en medicina de precisió.
Diagnòstic de precisió HUB

 • L’Hospital Universitari de Bellvitge és reconegut com a centre de referència per a la cirurgia oncològica d'alta complexitat. És referent per a sarcomes, tumors germinals, tumors neuroendoncrins, tumors neurooncològics i tumors rars. I també és centre de referència per al tractament del melanoma metastàsic. 
Atenció oncològica HUB

 • Els serveis de Cardiologia i de Cirurgia Cardíaca conformen l’Àrea del Cor de l’Hospital Universitari de Bellvitge, de reconegut prestigi nacional i internacional.  A destacar l’expertesa en procediments com el transplantament de cor i les assistències ventriculars mecàniques, l’ intervencionisme i la implantació de dispositius molt alta complexitat. L’Hospital també té un abordatge innovador de la cardiologia comunitària i la insuficiència cardíaca compartit amb l'atenció primària. 
Àrea del cor HUB

 • L’Hospital Universitari de Bellvitge és pioner en les àrees de neurologia i neurocirurgia.  A destacar l’expertesa en monitoratge neurofisiològic intraoperatori, un procés complex que es porta a terme durant determinades cirurgies d’alt risc per tal d’assessorar el cirurgià de qualsevol perill de dany cerebral, i en mapping cerebral, tècnica consistent a marcar in vivo sobre el cervell del pacient àrees com ara el moviment o el llenguatge per tal de preservar-les millor. L’Hospital també és referent en  neuroradiologia intervencionista per al tractament de patologies complexes com ara les malformacions arteriovenoses.

A més, compta amb una unitat d’ictus altament especialitzada i una unitat d’esclerosi lateral amiotròfica (ELA) de gran prestigi, amb el nombre més alt de pacients de l’Estat. Així mateix, Bellvitge és referent a Espanya (CSUR) en el tractament de l’esclerosi múltiple i disposa d'un model organitzatiu coordinat amb l'atenció primària i els hospitals comarcals del territori. 

Neurologia HUB

 • L’Hospital Universitari de Bellvitge va ser pioner l’any 1984 a l’Estat en els trasplantaments de fetge i, des de llavors, ha vist incrementada significativament la seva activitat en la donació i trasplantament tant d’òrgans com de teixits, posicionant-se en els nivells més alts de Catalunya i Espanya. Els equips de Trasplantament Renal, Hepàtic i Cardíac estan integrats per professionals experts en l’àmbit i referents en tot tipus d’innovacions i avenços quirúrgics. En el camp de la donació de teixits Bellvitge també s’ha emplaçat com un dels centres capdavanters, incrementant més d’un 254% la seva activitat des de 2007. Tota aquesta activitat es gestiona a través de la Coordinació de Trasplantaments, que s’encarrega de posar en comú la feina dels diferents equips per assolir l’èxit en cadascun dels procediments.
Trasplantaments i coordinació HUB

 • L’Hospital Universitari de Bellvitge és referent a nivell estatal en el diagnòstic, el tractament i la investigació de malalties infeccioses, endocrines, autoimmunitàries sistèmiques i malalties minoritàries, entre les quals hi ha la fibrosi pulmonar idiopàtica.
Malalties infeccioses HUB

 • L’hospital és referent en diverses tècniques d’endoscòpia digestiva diagnòstica i terapèutica, així com en endoscòpia respiratòria.  En algunes tècniques  avançades com ara l’ecobroncoscòpia (EBUS) per a l’estadificació medistínica del càncer de pulmó i altres procediments és referent europeu.
Endoscòpia HUB

 • L’Hospital Universitari de Bellvitge destaca pel tractament del trastorn obsessivocompulsiu i de la depressió, especialment en els casos més greus. Compta també amb una Unitat de Joc Patològic i Altres Addiccions Comportamentals, una de les primeres a abordar el problema de la ludopatia a casa nostra, i una Unitat de Trastorns de la Conducta Alimentària, que ha liderat diversos projectes innovadors de recerca.
Addiccions, trastorns alimentaris i obsessius compulsius HUB

 • L’Hospital Universitari de Bellvitge és referent en reeducació de la paràlisi facial perifèrica, la rehabilitació de les seqüeles oncològiques i limfedema, la rehabilitació del sol pelvià i la rehabilitació de les amputacions de l’extremitat superior. 
Rehabilitació HUB

 • Des de Març del 2018 es disposa d´un làser Femtosegon, que ens permet abordar la cirurgia de la cataracta amb una major seguretat i eficiència, i a la vegada ens permet la realització de cirurgia corneal altament complexa amb una precisió impensable amb tècniques manuals (especialment els transplantaments corneals lamel•lars). Aquest aparell és el primer instal•lat a un Centre Sanitari de la xarxa Pública de Catalunya.
Cirurgia oftalmològica amb làser de Femtosegon HUB