Inhaladors: com usar-los i diferenciar-los

T'expliquem els principals tipus d'inhaladors que usem a l'Hospital Universitari de Bellvitge i com fer-los servir per garantir la seva efectivitat

 • Pas 1: revisi el número de dosis: 
  • Agafi l’inhalador i visualitzi el comptador de dosis per tal d'assegurar-se que el dispositiu disposa de medicació. 
 • Pas 2: mogui la carcassa exterior fins al final: 
  • Obri el dispositiu desplaçant la carcassa exterior fins al final. 
 • Pas 3: baixi la palanca fins escoltar un ‘clic’ per carregar la dosi 
  • Carregui el fàrmac baixant la palanca fins a sentir un clic. 
 • Pas 4: realitzi una exhalació lenta i profunda 
  • Realitzi una exhalació lenta i profunda per buidar els pulmons d'aire abans de posar l’inhalador a la boca. 
 • Pas 5: col·loqui els llavis de la boquilla fermament 
  • Un cop realitzada, col·loqui la boca a la boquilla amb un bon segellat. 
 • Pas 6: realitzi una inhalació enèrgica i profunda
 • Pas 7: retiri l’inhalador i mantingui els llavis tancats 
  • Mantingui la boca tancada. 
 • Pas 8: aguanti l’aire uns 7 segons 
  • Aguanti l'aire durant uns 7 segons o compti fins a 10 mentalment. 
 • Pas 9: exhali de manera relaxada 
  • Finalment, expulsi l'aire de manera relaxada. 
 • Pas 10: netegi el dispositiu amb un tovalló sec 
  • Netegi l’inhalador amb un pany sec. 
 • Pas 11: desplaci la tapa exterior cap a la posició inicial i desplaci la tapa protectora a la seva posició inicial. 
  • La palanca pujarà de manera automàtica. 
 • Pas 12: esbandeixi’s la boca amb aigua i faci gàrgares sense empassar aigua 
  • Finalment, esbandeixi’s la boca amb aigua i faci gàrgares sense empassar-la.

 • Pas 1: comprovi el número de dosis 
  • Agafi l’inhalador i comproveu que el dispositiu tingui dosis. 
 • Pas 2: retiri la tapa i verifiqui que res obstrueix la boquilla 
  • Tregui la tapa del dispositiu i comproveu que a la boquilla no hi hagi cap objecte. 
 • Pas 3: agiti l’inhalador. 
 • Pas 4: mantingui el dispositiu en posició vertical en forma de L. 
 • Pas 5: realitzi una exhalació lenta i profunda. 
 • Pas 6: col·loqui els llavis a la boquilla realitzant un bon segellat. 
 • Pas 7: inici una inhalació lenta i profunda.  
 • Pas 8: premi sobre el cartutx per tal d'alliberar la dosis. 
 • Pas 9: mantingui una inhalació fins a omplir completament els pulmons. 
 • Pas 10: retiri l'inhalador de la boca. 
 • Pas 11: la mantindrem tancada per tal de realitzar una apnea d'uns 7 segons o comptant fins a 10 mentalment. 
 • Pas 12: realitzi una exhalació relaxada. 
 • Pas 13: netegi el dispositiu amb un pany sec 
 • Pas 14: tornarem a col·locar la tapa. 
 • Pas 15: si el tractament requereix més d’una inhalació, repetirem tot el procés anterior. 
 • Pas 16: per últim, esbandirem un cop acabada la teràpia inhalada, la boca amb aigua, farem gargarismes i la traurem. 

 • Pas 1: retiri la tapa 
  • Agafi l’inhalador nedador i tragui la peça bucal
 • Pas 2: obri el dispensador, desplaçant la boquilla cap al darrere
 • Pas 3: col·loqui la càpsula en el compartiment de manera horitzontal
 • Pas 4: tanqui el dispensador, retornant la boquilla a la seva posició inicial
 • Pas 5: premi un sol cop els dos pivots alhora per tal de perforar la càpsula
 • Pas 6: faci una exhalació lenta i profunda per poder buidar el pulmó d'aire abans de posar l’inhalador a la boca
 • Pas 7: un cop realitzada, posarem la boca a la boquilla amb un bon segellat
 • Pas 8: realitzi una inhalació enèrgica i profunda i podrà escoltar la vibració de la càpsula
 • Pas 9: retiri la boca de la boquilla i mantingui la boca tancada 
 • Pas 10: aguanti l'aire uns 7 segons o conti fins a 10 mentalment
 • Pas 11: finalment exhali l’aire de manera relaxada
 • Pas 12: comprovi si la càpsula està buida  
 • Pas 13: si la càpsula està buida, pot retirar-la 
 • Pas 14: si queda pols, repeteixi el procés però sense perforar la càpsula 
 • Pas 15: netegi amb un pany sec la boquilla
 • Pas 16: col·loqui el tap protector
 • Pas 17: per últim, esbandeixi la boca amb aigua i faci gàrgares sense empassar-se l’aigua

 • Pas 1: agafeu l’inhalador i visualitzeu el compte de dosis per tal d'assegurar que el dispositiu disposa de medicació. 
 • Pas 2: mantingui el dispositiu en horitzontal amb el contador cap amunt. Mantindrem l’inhalador en horitzontal, orientant al botó vermell en la part superior. 
 • Pas 3: tregui el tap del dispositiu i carregarem la dosis 
 • Pas 4: apreti el botó de la part posterior fins al final, fins escoltar un clic 
 • Pas 5: automàticament, la finestreta canviarà a color verd, confirmant la càrrega de la medicació.  
 • Pas 6: faci una exhalació màxima per buidar el pulmó d'aire abans de posar el dispositiu a la boca. 
 • Pas 7: un cop realitzada l’exhalació, posi el dispositiu a la boca amb un bon segellat. 
 • Pas 8: realitzi una inhalació enèrgica fins a escoltar un clic 
 • Pas 9: mantingui la inspiració de manera profunda uns 3 segons  
 • Pas 10: seguidament, tregui’s l'inhalador de la boca 
 • Pas 11: tanqui la boca per realitzar una apnea durant uns 7 segons o bé comptant fins a 10 mentalment. 
 • Pas 12: tregui l'aire d'una manera relaxada. 
 • Pas 13: comprovi que la finestreta ha canviat a color vermell. 
 • Pas 14: per netejar el dispositiu, utilitzi un pany sec 
 • Pas 15: torni a posar la tapa a l’inhalador. 
 • Pas 16: un cop finalitzada la maniobra, esbandirem la boca i la gola amb aigua i la traurem.

 1. Tregui la tapa i comprovi que res obstrueix el cap 
 2. Sacsegi unes 5 vegades el dispositiu de forma vertical 
 3. Realitzi una exhalació lenta i profunda 
 4. Col·loqui els llavis a la boquilla fermament 
 5. Inhali de manera lenta i profunda 
 6. Al mateix temps, pressioni la part superior del dispositiu 
 7. Mantingui la inhalació fins a omplir els pulmons 
 8. Retiri l’inhalador i mantingui els llavis tancats 
 9. Aguanti l’aire uns 7 segons 
 10. Netegi el dispositiu amb un pany sec 
 11. Col·loqui la tapa 
 12. Esbandeixi’s la boca amb aigua i faci gàrgares sense empassar-se l’aigua 

 1. Agiti l’inhalador i obri la tapa completament fins a escoltar un clic que ens confirmarà la càrrega de la dosis.
 2. Mantingui l'inhalador de manera vertical, deixant sempre la boquilla a la part inferior
 3. Realitzi una aspiració relaxada i màxima
 4. Col·loqui la boca en la boquilla realitzant un bon segellat
 5. Realitzi una inhalació lenta i profunda fins a escoltar un clic
 6. Quan senti el clic, continuï inhalant uns 3 segons.
 7. Tregui’s el dispositiu de la boca i mantingui la respiració
 8. Realitzi una apnea d'uns 7 segons o bé comptant fins a 10 mentalment
 9. Finalment expulsi l'aire de manera relaxada
 10. Netegi amb un pany sec la boquilla
 11. Col·loqui la tapa a la seva posició inicial
 12. Per últim, esbandirem la boca amb aigua, faci gargarismes i tregui-la

 1. Agafi l’inhalador i retiri la tapa, agiti’l en cas necessari 
 2. Col·loqui l'inhalador a la càmera d'inhalació en posició vertical en forma d’L 
 3. Retiri la tapa de la càmera d'inhalació
 4. Realitzi una exhalació màxima de manera relaxada
 5. Col·loqui la boca a la boquilla de la càmera realitzant un bon segellat
 6. Premi un sol cop sobre el cartutx pressuritzat 
 7. Iniciï una inhalació lenta i progressiva 
 8. Inhali durant uns 5 segons
 9. Retiri el dispositiu de la boca i tanqui-la 
 10. Realitzi una apnea d'uns 7 segons o contant fins a 10 mentalment
 11. Realitzi una exhalació relaxada
 12. En el cas de necessitar realitzar dues inhalacions, torni a realitzar tot el procés des del principi
 13. Un cop realitzat el tractament, esbandirem la boca amb aigua i farem gargarismes 
 14. Torni a col·locar la tapa a l’inhalador
 15. En el cas de no poder realitzar una inhalació lenta i mantinguda, realitzi la tècnica de respiració tidal 
 16. Respiri 3 o 4 cops dintre de la càmera i veurà que la vàlvula es mourà a mesura que realitzem les següents respiracions

 1. Agafi l’inhalador i tregui la peça vocal de l’inhalador 
 2. Obriu el dispensador, desplaçant la boquilla cap al costat
 3. Col·loqueu la càpsula en el compartiment de manera vertical
 4. Retorneu la boquilla a la seva posició inicial
 5. Premeu un sol cop el pivot lateral per tal de perforar la càpsula
 6. Fareu una exhalació lenta i profunda per poder votar el pulmó d'aire abans de posar l’inhalador a la dola boca
 7. Un cop realitzada, posarem la boca a la boquilla amb un bon segellat
 8. Realitzaré una inhalació enèrgica i profunda i podreu escoltar la vibració de la càpsula
 9. Retiri la boca de la boquilla i mantingui la boca tancada 
 10. Aguanti l'aire uns 7 segons o conti fins a 10 mentalment
 11. Finalment traiem l'aire de manera relaxada
 12. Comprovi que la càpsula estigui buida
 13. Si no quedes pols dintre, la llençaria
 14. En el cas que encara quedes pols dintre repetiríem els passos anteriors, però no tornaríem a perforar la càpsula
 15. Finalment netegem amb un pany sec la boquilla 
 16. Posi la tapa protectora
 17. Per últim, esbandirem la boca amb aigua i faríem gargarismes

 1. Agafi l’inhalador i visualitzi el contador de dosis per tal d'assegurar que el dispositiu disposa de medicació 
 2. Cal mantenir-lo de manera vertical i desplaci la tapar cap avall fins a escoltar un clic que confirma la càrrega de la dosis. 
 3. Realitzi una exhalació lenta i profunda per tal de buidar els pulmons d'aire.  
 4. Un cop realitzada, posi’s ordinador de la boca realitzant un bon segellat.  
 5. Realitzi una inhalació enèrgica i profunda fins a omplir els pulmons d'aire. 
 6. Tregui’s l’inhalador de la boca i tanqui-la 
 7. Realitzi una apnea aguantant l'aire uns 7 segons o contant fins a 10 mentalment. 
 8. Realitzareu una exhalació relaxada. 
 9. Netegi el dispositiu amb un pany sec 
 10. Tornareu a col·locar la tapa en la seva posició inicial. 
 11. Finalment esbandeixi’s la boca amb aigua i faci gàrgares 

 1. Agafi l'inhalador i retiri la caputxa del dispositiu
 2. Descargoli la tapa per tal d'alliberar la càmera per tal de dipositar la càpsula
 3. Tregui una càpsula del blíster retirant la de la pestanya d'obertura
 4. Col·loqui la càpsula dintre de la càmera amb l'extrem més ample primer
 5. Torni a cargolar la boquilla
 6. Agafi l'inhalador en vertical i desplaceu cap a dalt el pistó completament 
 7. Perfori la càpsula
 8. Només perforarem la càpsula un cop
 9. Realitzi una aspiració màxima de manera relaxada
 10. Col·loqui la boca a la boquilla realitzant un bon segellat sense tapar les apertures 
 11. Realitzi una inspiració lenta i mantinguda 
 12. Inspiri fins escoltar la vibració de la càpsula
 13. Retiri l'inhalador de la boca i realitzeu una apnea
 14. Esperi 7 segons o conti fins a 10 mentalment
 15. Finalment realitzi una exhalació relaxada
 16. En el cas d'haver de realitzar més d'una inhalació, repetirem els passos 7, 8, 9 i 10 
 17. Mai tornarem a perforar la càpsula un altre cop
 18. Verificarem que la càpsula estigui buida i un cop confirmat la llençarem
 19. Finalment esbandirem la boca amb aigua, farem gargarismes i la traurem
 20. Netejarem amb un pany sec la boquilla i tornarem a col·locar la caputxa

 

 • Agafi l’inhalador en posició vertical 
 • Tregui la tapa 
 • Giri la part inferior en una direcció fins que noteu resistència 
 • Torni-la a girar en sentit contrari fins a escoltar un clic 
 • Això ens confirmarà la càrrega de la dosis 
 • Realitzi una exhalació màxima de manera relaxada per tal de buidar els pulmons aire 
 • Col·loqui’s als llavis a la boquilla amb un bon segellat 
 • Posi’s l’inhalador en horitzontal 
 • Realitzi una inhalació enèrgica i profunda 
 • Aguanti uns 3 segons 
 • Tregui’s l’inhalador de la boca i mantingui la boca tancada 
 • Realitzi una apnea durant uns 7 segons o contant fins a 10 mentalment 
 • Realitzi un exhalació relaxada 
 • Netegi el dispositiu amb un pany sec i torneu a col·locar la tapa 
 • Finalment esbandeixi’s la boca amb aigua, fent gargarismes i la tregui-la 

 • Agafi l’inhalador i tregui la tapa 
 • Obri el dispensador desplaçant la boquilla cap al costat. 
 • Col·loqui la càpsula en el compartiment de manera vertical. 
 • Retorni la boquilla a la seva posició inicial. 
 • Premi un sol cop el pivot lateral per tal de perforar la càpsula. 
 • Faci una exhalació lenta i profunda per poder buidar el pulmó d'aire abans de posar l'inhalador a la boca. 
 • Posi la boca a la boquilla amb un bon segellat. 
 • Realitzi una inhalació enèrgica i profunda 
 • Retiri la boca de la boquilla i mantingui la boca tancada 
 • Aguanti l'aire uns 7 segons.  
 • Finalment, exhali l'aire d'una manera relaxada. 
 • Comprovi que la càpsula estigui buida. 
 • Si està buida, pot retirar la càpsula. 
 • En el cas que encara quedi pols dintre, repetirà els passos anteriors, però no tornarà a perforar la càpsula. 
 • Netegi amb un pany sec la boquilla  
 • Col·loqui la tapa protectora. 
 • Per últim, esbandeixi la boca amb aigua i faci gàrgares 

 1. Revisi el número de dosis 
 2. Tregui la tapa i comprovi que res obstrueix la boquilla 
 3. Mantingui el dispositiu en vertical 
 4. Realitzi una exhalació lenta i profunda 
 5. Col·loqui els llavis a la boquilla de fermament 
 6. Inhali lenta i profundament 
 7. Presioni la part superior del dispositiu 
 8. Mantingui la inhalació fins a omplir els pulmons 
 9. Retiri l’inhalador i mantingui els llavis tancats 
 10. Aguanti l’aire uns 7 segons 
 11. Exhali de manera relaxada 
 12. Netegi el dispositiu amb un tovalló 
 13. Col·loqui la tapa 
 14. Esbandeixi’s la boca amb aigua i faci gàrgares sense empassar-se l’aigua 
 15. Per a una segona inhalació, repeteixi els passos del 2 al 6

 1. Revisi el número de dosis 
 2. Retiri la tapa i comprovi que la boquilla està buida 
 3. Sacsegi el dispositiu abans de cada inhalació 
 4. Mantingui el dispositiu en vertical 
 5. Premi el botó vermell per carregar la dosi 
 6. Realitzi una exhalació lenta i profunda 
 7. Col·loqui els llavis a la boquilla fermament 
 8. Subjectiu el dispositiu per ambdós costats 
 9. Realitzi una inhalació enèrgica i profunda 
 10. Retiri l’inhalador i mantingui els llavis tancats 
 11. Aguanti l’aire uns 7 segons 
 12. Exhali de manera relaxada 
 13. Netegi el dispositiu amb un pany sec 
 14. Col·loqui la tapa 
 15. Esbandeixi’s la boca amb aigua i faci gàrgares sense empassar aigua

 1. Revisi el número de dosis 
 2. Mogui la tapa cap a sota fins a escoltar un ‘clic’ 
 3. Subjecti amb les dues mans sense tapar les ranures 
 4. Expulsi el màxim aire possible 
 5. Col·loqui els llavis a la boquilla de manera ferma 
 6. Realitzi una inhalació enèrgica i profunda 
 7. Retiri l’inhalador i mantingui els llavis tancats 
 8. Aguanti l’aire uns 7 segons 
 9. Exhali de manera relaxada 
 10. Netegi el dispositiu amb un mocador sec 
 11. Tanqui la tapa 
 12. Esbandeixi’s la boca amb aigua i faci gàrgares sense empassar-se l’aigua

 1. Revisi el número de dosis 
 2. Mogui la tapa cap a baix fins a escoltar un ‘clic’ 
 3. Subjecti amb les dues mans sense tapar les ranures 
 4. Expulsi el màxim aire possible 
 5. Col·loqui els llavis a la boquilla de manera ferma 
 6. Realitzi una inhalació enèrgica fins a escoltar un clic 
 7. Mantingui la inhalació durant 3 segons 
 8. Retiri l’inhalador i mantingui els llavis tancats 
 9. Aguanti l’aire uns 7 segons 
 10. Exhali de manera relaxada 
 11. Netegi el dispositiu amb un mocador sec 
 12. Tanqui la tapa 
 13. Esbandeixi’s la boca amb aigua i faci gàrgares sense empassar l’aigua 

 1. Premi la pestanya i retiri el recipient transparent 
 2. Introdueixi el cartutx en el dispositiu 
 3. Empenyi el cartutx fins escoltar un ‘clic’ 
 4. En el cartutx trobem el comptador de dosis 
 5. Col·loqui el recipient transparent fins escoltar un ‘clic’ 
 6. Abans del primer ús del cartutx alliberi 3 dosis d’aire 
 7. Giri mitja volta el recipient transparent 
 8. Obri la tapa 
 9. Premi el botó gris 
 10. Un cop alliberades les 3 dosis, tanqui la tapa 

 1. Revisi el número de dosis 
 2. Giri la base transparent mitja volta fins escoltar un ‘clic’ 
 3. La dosi del dispositiu quedarà carregada 
 4. Obri la tapa 
 5. Realitzi una exhalació lenta i profunda 
 6. Col·loqui els llavis a la boquilla de manera ferma 
 7. Realitzi una inhalació lenta i profunda 
 8. Al mateix temps, premi el botó gris per alliberar la dosis 
 9. Mantingui la inhalació fins a omplir els pulmons 
 10. Retiri l’inhalador i mantingui els llabis tancats 
 11. Aguanti l’aire uns 7 segons 
 12. Exhali de manera relaxada 
 13. Netegi el dispositiu amb un mocador sec 
 14. Col·loqui la tapa 
 15. Esbandeixi’s la boca amb aigua i faci gàrgares sense empassar l’aigua 
 16. Recordi: el dispositiu es bloqueja quan no queden més dosis 

Servei de Pneumologia.

Subscriu-te als nostres butlletins

Selecciona el butlletí que vols rebre: