Centre d'Alta Precisió Diagnòstica

Aquest equipament significa un canvi de paradigma en el diagnòstic per la imatge. Incorpora un PET/RM que genera una millora dels resultats de salut en el marc de la prestació universal de salut i optimitza els recursos al sistema públic català.

Què és el PET/RM?

El PET/RM es tracta d’un equipament que aplega les dues eines de diagnòstic per la imatge més potents actualment: la tomografia per emissió de positrons i la ressonància magnètica. A més, integra informació anatòmica, funcional i molecular. S’ha instal·lat gràcies a la col·laboració filantròpica de la Fundació Privada Daniel Bravo Andreu i està en funcionament des de novembre de 2022.

És el primer PET/RM de la xarxa pública assistencial catalana, amb un caràcter obert a tot el territori i que posiciona el sistema de salut català com a referent en medicina de precisió.

Pel que fa a les aplicacions diagnòstiques del PET/RM, arriben a especialitats molt diverses: la detecció de càncers de pròstata i ginecològics, l’oncoendocrinologia, les patologies tumorals hepàtiques i del cervell, càncers de mama, de cap i coll i colorectals, malalties neurodegeneratives cardíaques, malalties inflamatòries i d’altres malalties minoritàries.

PET RM HUB

Quins són els avantatges del PET/RM?

 • És la millor opció per detectar de manera precoç i precisa el càncer i altres malalties
 • Millora la precisió diagnòstica i permet seleccionar la millor opció terapèutica
 • Redueix el nombre de proves necessàries
 • Evita desplaçaments als ciutadans (més comoditat)
 • Disminueix el temps de diagnòstic i per tant l’angoixa dels usuaris
 • Millora la seguretat del pacient
 • Redueix la radiació en un 60% respecte un PET/TC

Per què s’ha instal·lat a l’Hospital Universitari de Bellvitge?

 • Vàrem ser el primer centre públic estatal a tenir un PET/TC
 • Disposem de l’espai adequat i l’entorn tecnològic i científic necessari per aquesta nova infraestructura
 • Som referents en procediments innovadors complexos en l’àmbit estatal i internacional en cirurgia robòtica; atenció oncològica; diagnòstic per la imatge; àrea del cor; neurologia i neurocirurgia i trasplantaments, entre d’altres
 • Som l’hospital de referència terciària per a tot l’eix Sud de Catalunya i donem cobertura assistencial a més de 2 milions d’habitants
 • Realitzem el volum més elevat de proves diagnòstiques amb medicina nuclear de tot l’Estat
PET RM HUB
Nou PET/RM HUB

Projecte holístic i de futur

El nou Centre d’Alta Precisió Diagnòstica genera un nou paradigma en el diagnòstic per la imatge i la medicina nuclear, un nou model que pren com a eix vertebrador l’experiència del pacient, des de la preparació de la prestació del servei fins a la seva avaluació, per millorar la seguretat i l’efectivitat de l’atenció.

En aquest sentit, l’Hospital de Bellvitge ha treballat en l’elaboració del Projecte Experiència del Pacient (adult i infants), que inclou, entre d’altres aspectes, la participació dels usuaris en el disseny de l’espai que acollirà el Centre d’Alta Precisió Diagnòstica, així com el desplegament del model per a l’articulació de sistemes de seguiment i d’avaluació de les mesures implementades de tot el projecte centrat en la millora de l’experiència del pacient.

El centre incorpora elements d'ambientació que el connecten amb el Delta del Llobregat, l'espai natural i industrial més proper a l'hospital. Ho incorpora en forma de decoració i de joc, ja que convida a identificar a cada espai diferents elements d'una mateixa temàtica del Delta (flors, avions, vaixells, ocells....) i ens ofereix l'oportunitat d'ampliar la informació sobre la diversitat d'aquest espai natural mitjançant Qrs.

La incorporació del PET/RM facilita, així mateix, el desenvolupament de nous projectes de recerca i docència, com ara un nou màster en Medicina Diagnòstica de Precisió amb la Universitat de Barcelona (UB).

Entorn de referència

Les institucions del Campus de Bellvitge constitueixen ja, en conjunt, un pol de referència de primer ordre a l’Estat en diagnòstic i tractament de precisió per la imatge, amb més de 4.000 m2 destinats a dues tomografies d’emissió de positrons i tomografia computada (PET/TC), dues tomografies per emissió de fotó simple i tomografia computada (SPECT/TC), una gammacàmera, una habitació de teràpia metabòlica, tres ressonàncies magnètiques, sis tomografies computades (TC), tres angiògrafs, set ecògrafs, dos mamògrafs, set sales de raigs X convencionals i la futura tomografia d’emissió de positrons i ressonància magnètica (PET/RM).

PET RM HUB

Subscriu-te als nostres butlletins

Selecciona el butlletí que vols rebre: