Forma't amb nosaltres

Estem vinculats a la Facultat de Medicina i Ciències de la SalutCampus Bellvitge, de la Universitat de Barcelona.

Som un hospital docent i això ens permet:                                         

 • Dinamitzar l’hospital
 • Afavorir la millora contínua de la qualitat assistencial
 • Impulsar la recerca i la innovació

Descobreix els diferents programes de màster i postgrau en que participem:

 • Medicina. Màster en Competències Mèdiques Avançades
  • Cirurgia Toracoscòpica Avançada i Robòtica
  • Diagnòstic per la Imatge en les Malalties Reumàtiques
  • Ginecologia Oncològica i Patologia Mamària Multidisciplinària
  • Malalties Neuromusculars
  • Diagnòstic i Tractament Intervencionista en la Malaltia Coronària
  • Oncologia Interdisciplinària (Medicoquirúrgica) (ICO)
 • Altres:
DOCTORAT, MÀSTER I POSTGRAUS. Ensenyaments de postgraus HUB

 • Les estades formatives estan adreçades a especialistes de l’Estat espanyol o estrangers que estan treballant a centres sanitaris espanyols. L’objectiu és que aquestes persones puguin conèixer, en un període de temps limitat, el funcionament d’un procés, unitat o servei de l’Hospital i adquirir, incrementar o millorar determinades habilitats. Son considerades activitats de formació i reciclatge professional.
 • Les estades formatives d’estrangers es realitzen en unitats docents acreditades per a la formació d’especialistes i no es poden prendre en consideració per obtenir el títol espanyol d’especialista o per homologar títols estrangers amb aquest títol espanyol.
 • Durant les estades formatives no hi pot haver cap vinculació laboral amb el centre sanitari. Son temporals per un termini màxim de sis mesos, prorrogables excepcionalment per altres sis mesos addicionals, mitjançant autorització expressa i fonamentada amb causes degudament justificades per la comissió de docència del centre sanitari on s’efectua.
 • No es pot autoritzar una nova estada a la mateixa persona fins transcorreguts cinc anys des de la finalització de l’estada anterior.
 • S’ha de garantir, amb caràcter previ a l’iniciï de l’estada formativa, que la persona interessada té assegurada l’assistència sanitària i els riscos derivats de la responsabilitat civil en què pugui incórrer com a conseqüència de les activitats que porti a terme.
 • Si esteu interessats en fer una estada, es necessari enviar un e-mail a la Comissió de docència.

 

Estades formatives HUB

Descobreix  l’oferta dels graus en que col•laborem:

Ensenyaments la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Campus Bellvitge. Universitat de Barcelona

 • Ciències mèdiques bàsiques (Medicina molecular)
 • Infermeria
 • Medicina
 • Odontologia
 • Podologia

 

Ensenyaments d’altres universitats

Infermeria Nutrició i dietètica
Teràpia ocupacional
Treball social 
Fisioteràpia

GRAUS. Ensenyaments de Graus en Ciències de la salut HUB

A l’hospital oferim col•laboració docent en: 

 • Tècnic de cures auxiliars d’infermeria
 • Tècnic de farmàcia
 • Tècnic de documentació sanitària
 • Tècnic de laboratori de diagnòstic clínic
 • Tècnic d’anatomia patològica
 • Tècnic d’imatge per al diagnòstic
 • FP en Administració i finances

 

Cicles formatius de la branca sanitària HUB

El Centre de Simulació Mèdico-Quirúrgica Avançada (SimHUB) de l’Hospital Universitari de Bellvitge és un nou equipament d’excel·lència a l’HUB per fomentar l’esperit de recerca, innovació i formació contínua dels professionals a través de la simulació. S’hi poden recrear processos clínics i procediments d’alta complexitat en entorns equiparables als reals sense que els errors repercuteixin en el pacient. 

Permet entrenar-se en habilitats tècniques (cirurgia mínimament invasiva i robòtica, pacient crític) i no tècniques (comunicació entre professionals, professional-pacient i tallers per a la presa de decisions), amb material d’alt nivell i personalització d’escenaris específics.

També s’ofereix formació bàsica sanitària per a empreses, entitats, ajuntaments i altres centres sanitaris i hospitalaris.

Tant si ets personal extern o intern, posa’t en contacte amb nosaltres per sol·licitar una formació:

Amplia la informació aquí

SIMHUB coronàries

Subscriu-te als nostres butlletins

Selecciona el butlletí que vols rebre: