Viatgers amb malalties cròniques

El canvi horari, la sobtada exposició a canvis considerables d'altitud, humitat, flora microbiana i temperatura, l'estrès i la fatiga del viatger, poden provocar una desestabilització de malalties cròniques.

Per això les persones afectades per un problema de salut crònic hauran de tenir en compte els principis següents:

  • Planificar amb temps el viatge perquè el vostre metge especialista pugui adoptar les mesures sanitàries oportunes.
  • Portar una identificació visible, que permeti conèixer les vostres dades personals i la malaltia que pateix.
  • Portar un informe mèdic, preferentment en anglès, explicant la seva situació actual, la medicació que està prenent (inclosos els noms genèrics dels medicaments) i les dosis prescrites, així com el nom i les dades de contacte del seu metge.
  • Portar la medicació suficient per a la durada del viatge, i fins i tot certa quantitat de reserva.
  • Consulteu amb una Unitat especialitzada en medicina del viatger. En el cas d'algunes malalties i medicacions hi pot haver una incompatibilitat amb certes vacunes.

Les immunitzacions o vacunes són essencials per a molts viatgers, per això abans de qualsevol viatge a un país considerat de risc per a la salut, caldria consultar un Centre de Salut Internacional. A més per facilitar les gestions i que puguis ser atès com més aviat millor et recomanem programar una visita amb nosaltres omplint el següent formulari

Servei de Medicina Preventiva

Subscriu-te als nostres butlletins

Selecciona el butlletí que vols rebre: