Celiaquia: etiquetat, legislació i límit de les 20 ppm

L'etiquetatge dels aliments és l'eina que permet al consumidor conèixer les característiques dels productes alimentaris que consumirà i poder així triar amb seguretat segons els seus gustos, exigències i/o necessitats.

Imagen
info nutri

El Reglament Europeu (UE) Núm. 1169/2011 sobre la informació alimentària facilitada al consumidor que ofereix les directrius per etiquetar els aliments que continguin algun dels 14 següents:

Imagen
alimentos

 

El Reglament Europeu (UE) núm. 828/2014 sobre l'absència o presència reduïda de gluten als aliments. Aquest reglament estableix les declaracions autoritzades següents sobre l'absència o la presència reduïda de gluten als aliments i les seves condicions: 

  • “SENSE GLUTEN”: no contenen més de 20 mg/kg de gluten o 20 parts per milió de gram (ppm). Són els productes certificats amb el Sistema de Llicència Europeu (ELS o Marca Registrada Espiga Barrada)--> APTE PER CELÍACS
  • “MOLT BAIX A GLUTEN”: contenen aliments que consisteixen en blat, sègol, ordi, civada o les seves varietats híbrides,  i s'hagin processat específicament per reduir el contingut de gluten,  però contenen entre 20 i 100 mg/kg o entre 20 i 100 ppm.- NO APTE PER A CELÍACS.

Un certificat sense gluten és un document que confirma que un producte alimentari ha estat fabricat, processat i/o manipulat de manera que conté una quantitat molt baixa o nul·la de gluten. Aquest certificat és  important per a les persones amb malaltia celíaca o altres trastorns relacionats amb el gluten, ja que els ajuda a identificar i seleccionar aliments segurs per al seu consum. El certificat sense gluten ofereix una garantia addicional de conformitat amb els estàndards establerts per les organitzacions o autoritats competents en relació amb la producció d'aliments sense gluten.

Un aliment certificat sense gluten portarà el logotip de l’espiga de blat barrada amb una creu o un cercle i a sota un codi. Per a Espanya, sempre serà ES - YYY – ZZZ:

  • ES fa referència al pais
  • YYY serà el codi corresponent a l'empresa
  • ZZZ el codi del producte

Per utilitzar aquest símbol, sempre s'ha de fer una sol·licitud formal de certificació sota el Sistema de Llicència Europeu al país corresponent.

 

Un pacient celíac únicament pot consumir aquells productes que garanteixen un contingut en gluten inferior a 20 mg/kg o 20ppm. Així, només la menció “sense gluten” no compromet la salut de les persones celíaques. Això es justificaria amb l'estudi que Catassi i col. (2007) van realitzar amb persones amb AC (20 pacients) que van consumir quantitats d'aproximadament 50 mg/kg al dia durant 90 dies, ocasionant un dany intestinal.

Perquè un aliment sigui considerat gluten free ha de contenir menys de 20ppm de gluten, corresponents a la dimensió d'un punt com aquest: .

Servei d'Aparell Digestiu

Subscriu-te als nostres butlletins

Selecciona el butlletí que vols rebre: