Actualitat HUB

Bellvitge Hospital en Xifres

L’Hospital Universitari de Bellvitge és un gran hospital d’alta complexitat. Gran en nombre de professionals, de recursos físics, d’assistències anuals, de procediments innovadors, de projectes de recerca en marxa, d’activitats docents....

Més informació

Professionals
5222

Professionals

Usuari
5300

Pacients atesos per dia

Quirúrgic
39412

Intervencions quirúrgiques

Hospital
118208

Urgències ateses