Malalties reumàtiques: què i quines són?

La Reumatologia és l’especialitat que s’ocupa de les malalties mèdiques, és a dir, no traumàtiques, de l’aparell locomotor (sistema musculoesquelètic) així com dels trastorns inflamatoris del teixit connectiu, el teixit que protegeix i sosté els òrgans del cos.

La Reumatologia és l’especialitat que s’ocupa de les malalties mèdiques, és a dir, no traumàtiques, de l’aparell locomotor (sistema musculoesquelètic) així com dels trastorns inflamatoris del teixit connectiu, el teixit que protegeix i sosté els òrgans del cos.

El sistema musculoesquelètic està format pels ossos, les articulacions, els músculs, els tendons i les bosses sinovials. És el sistema que permet el desplaçament de la persona, atorgant-li autonomia i permetent-li la interacció social.

Imagen
anatomia genoll

Les malalties que són competència de la reumatologia, les anomenades malalties reumàtiques, constitueixen un heterogeni grup d'entitats que causen dolor i incapacitat funcional i, per tant, deteriorament de la qualitat de vida relacionada amb la salut; algunes, a més, s'associen a una disminució de l'esperança de vida. Són trastorns que generen un important impacte socioeconòmic, atès que majoritàriament cursen de forma crònica i presenten una freqüència elevada.

Les malalties reumàtiques es classifiquen segons s'observi o no una afectació de les articulacions. Si no s'evidencia compromís de les articulacions, cal diferenciar si la malaltia és conseqüència de l'afecció de les parts toves periarticulars, dels ossos o dels músculs.

Les malalties reumàtiques articulars es configuren al voltant de dues síndromes (conjunt de signes i símptomes que presenta un pacient) la síndrome articular mecànica o i la síndrome articular inflamatòria.

A la síndrome articular mecànica, el dolor és de «funció mecànica», és a dir, apareix en iniciar-se el moviment i cedeix amb el repòs, A la síndrome articular inflamatòria, el dolor és de caire “inflamatori”, és a dir, persisteix en repòs. El mecanisme lesiu fonamental en la síndrome articular mecànica rau en la degradació del cartílag articular, mentre que a la síndrome articular inflamatòria la lesió essencial és la inflamació de la membrana sinovial (sinovitis).

L'artrosi, l'artropatia més freqüent, és l'única malaltia responsable de la síndrome articular mecànica. En canvi, el nombre de malalties que poden causar síndrome articular inflamatòria, les anomenades artritis, és molt important, si bé cal considerar que moltes són extraordinàriament infreqüents. En termes generals es consideren quatre grans grups:

 1. Malalties autoimmunitàries sistèmiques (fonamentalment, l'artritis reumatoide, el lupus eritematós sistèmic, la síndrome de Sjögren, l’esclerosi sistèmica i les vasculitis) en les que l’afecció de les articulacions es pot acompanyar del compromís d’altres òrgans (pell, ulls, pulmons i  ronyons entre altres)
 2. Espondiloartritis (artritis psoriàsica, espondiloartritis axials)
 3. Artritis microcristal·lines, especialment la gota
 4. Artritis infeccioses

 

Artritis psoriàsica: s’evidencia tumefacció (artritis) al genoll esquerre i lesions a la pell compatibles amb psoriasi. Font: Sociedad Española de Reumatología.

 

 

Gota. S’evidencia tumefacció (artritis) amb envermelliment (eritema) en el primer dit del peu. Font: Sociedad Española de Reumatología.

Les malalties de les parts toves periarticulars inclouen un grup ampli de processos en què s'afecten estructures que se situen en el veïnatge de les articulacions, com els tendons, els lligaments i les bosses sinovials. Solen manifestar-se en forma de síndromes doloroses localitzades.

A l'apartat de les malalties òssies, cal contemplar les metabòliques, fonamentalment l'osteoporosi, causant de fractures per fragilitat. Quant a les malalties musculars, cal tenir present que bona part se situen fora de l'esfera reumatològica; de fet, aquí s'hi inclouen només les miopaties inflamatòries.

Tradicionalment, s’ha inclòs en l’àmbit de la Reumatologia a la fibromiàlgia, una malaltia que es classifica actualment dintre dels processos de dolor crònic generalitzat. No comporta lesió estructural en el sistema musculoesquelètic.

En la taula, s’exposa un recull de les principals malalties reumàtiques.

Malalties articulars 

 • Artrosi
  • Artrosi dels membres
  • Artrosi de la columna
 • Artritis
  • Malalties autoimmunitàries sistèmiques
   • Artritis reumatoide
   • Lupus eritematós sistèmic
   • Síndrome de Sjögren
   • Esclerosi sistèmica
   • Vasculitis
  • Espondiloartritis
   • Artritis psoriàsica
   • Espondiloartritis axials
  • Artritis microcristal·lines
   • Gota
  • Artritis infeccioses

Malalties no articulars 

 • Malalties de les parts toves periarticulars
  • Tendinitis
  • Bursitis
 • Malalties òssies
  • Osteoporosi
 • Malalties musculars
  • Miopaties inflamatòries

Servei de Reumatologia.

Subscriu-te als nostres butlletins

Selecciona el butlletí que vols rebre: