Jocs d’apostes online en adolescents i joves

Una forma d’oci acceptada que comporta un gran risc

Des de ben joves estem contínuament exposats a conductes de joc d’apostes, i sovint per a moltes persones aquesta sobreexposició ve associada des de la infància a la seva passió pels esports i a les experiències lúdiques de joc que han tingut en situacions socials o familiars. A més de la relació entre joc i entreteniment, aquestes experiències acostumen a tenir connotacions positives (com per exemple, les imatges en els mitjans de comunicació celebrant els guanyadors de la loteria de Nadal), i poques vegades es dona visibilitat a les conseqüències negatives que poden tenir. De manera que és habitual que les conductes de joc d’aposta comencin en un ambient recreatiu. No obstant això, alguns d’aquests joves que s’inicien en el joc com una forma d’entreteniment estaran en risc de desenvolupar problemes greus en el futur.

El joc d’apostes constitueix un greu problema social des de fa dècades, tot i que el perfil de la persona afectada ha anat canviant al llarg del temps. Ara mateix, el més freqüent és el del jove amb preferència per als  jocs online i de tipus estratègic (en els quals les habilitats com a jugador influeixen en el resultat), com ara les apostes esportives, els jocs de cartes o alguns jocs de casino. Els problemes amb els jocs d’apostes continuen sent més prevalents en homes, tot i que cada vegada hi ha més dones que fan servir el joc en línia, especialment per regular estats emocionals negatius o per escapar de problemes com la soledat, la frustració o la insatisfacció amb les seves vides. 

En aquest sentit, la popularitat dels jocs en línia ha sorgit com un problema relativament recent i representa un repte social i de salut pública. Aquesta modalitat de joc d’apostes és la preferida per als més joves. Les persones que juguen en línia poden apostar des de qualsevol lloc, 24 hores, set dies a la setmana i pràcticament sense cap control, ja que alguns mecanismes efectius per al joc presencial no ho són per al joc online, que es dona en un context de més aïllament i amb la possibilitat d’invertir més diners i d’una manera més ràpida i continuada. A més del gran nombre de competicions esportives i jocs disponibles a través de mitjans electrònics, hi ha competicions esportives que estan dissenyades exclusivament per a les apostes online, com la Copa Setka, una competició de tenis de taula que es juga durant les 24 hores del dia, tots els dies, i que té com a única finalitat les apostes.

De fet, el joc en línia representa un risc greu per als més joves. Es donen casos de progenitors que descobreixen que el seu fill o la seva filla ha estat apostant quan les pèrdues ja són tan grans que no es poden amagar. Però les conseqüències no es limiten només a l’aspecte econòmic, ja que sovint aquesta activitat comporta problemes en l’àmbit acadèmic, laboral, social i, fins i tot, legal.

Alguns dels factors de risc per presentar una conducta problemàtica amb el joc d’apostes en els més joves són:

  • Consum de substàncies
  • Estat psicopatològic alterat
  • Alta impulsivitat
  • Exposició precoç als jocs d’apostes

La problemàtica de les apostes en línia no es limita només a les plataformes d’apostes esportives o jocs d’atzar. En relació amb el risc que comporta l’exposició precoç a estímuls, resulta imprescindible destacar la relació entre alguns mecanismes associats als videojocs i el joc d’apostes, que es basen en principis similars. 

Un exemple d’aquests mecanismes són les conegudes com a loot boxes o caixes botí, elements de recompensa que el jugador pot obtenir invertint una certa quantitat de temps o diners, i que se solen representar en forma de cofre o sobre. La característica principal de les loot boxes és que la persona que les compra no sap quin premi obtindrà, un mecanisme intern habitual en molts videojocs. Atès el nivell d’immersió que s’aconsegueix en molts videojocs, les recompenses virtuals que s’obtenen acaben tenint un valor real molt elevat per a la persona que juga. Per tant, es manté sempre l’expectativa d’assolir una recompensa de gran valor quan es compra la loot box. Aquest funcionament és el mateix que presenten molts jocs d’apostes, com les màquines escurabutxaques, que funcionen amb recompenses aleatòries, normalment amb un valor baix, però amb l’expectativa d’aconseguir una recompensa més gran. En psicologia, aquest mecanisme es coneix com a reforçament intermitent, i està demostrat que és l’estratègia més efectiva per fomentar que una persona continuï repetint una mateixa conducta.

Es donen casos d’adolescents que han arribat a gastar milers d’euros buscant recompenses a través de les caixes botí. Alhora, s’ha demostrat la relació directa entre aquestes conductes anàlogues al joc d’aposta dins dels videojocs i la probabilitat de presentar conductes d’aposta en altres entorns. Alguns videojocs arriben fins i tot a presentar màquines escurabutxaques o ruletes dins del mateix joc.

El repte que planteja el control dels jocs d’apostes en línia fa imprescindible limitar l’exposició als estímuls d’aquesta activitat en els més joves amb, per exemple, una regulació més estricta de la publicitat que se’n fa. No obstant això, hem de ser conscients que els estímuls relacionats amb els jocs d’apostes i el seu component lúdic estan presents en multitud d’ambients, per això també és necessari fomentar la consciència de les inevitables conseqüències negatives d’aquesta activitat, especialment entre les persones més joves. Cal incloure el tema del joc amb diners a les escoles, estimular el pensament crític dels infants i els adolescents i treballar també en la detecció de conductes de risc des de diferents àmbits (sanitari, familiar i social, a través dels entorns esportius, d’oci, etc.).

DR. IGNACIO LUCAS ADELL

  • Investigador postdoctoral «Juan de la Cierva». Unitat de Joc Patològic i altres addiccions comportamentals

 

DRA. SUSANA JIMÉNEZ MURCIA

  • Cap del Servei de Psicologia Clínica Coordinadora de la Unitat de Joc Patològic i altres addiccions comportamentals.

 

Article publicat originàriament al web SOM: Addicions Comportamentals amb la col·laboració del centre SPOTT.

Subscriu-te als nostres butlletins

Selecciona el butlletí que vols rebre: