Resecció traqueal: què cal saber

La intervenció de resecció traqueal té com a principal objectiu identificar la part que interromp de forma parcial la llum de la via aèria (pas d’aire) i alliberar la tensió entre els anells traqueals per recuperar la funcionalitat de l’estructura traqueal i el pas total de l’aire.

DESCOBREIX TOTA LA INFORMACIÓ DE LA CIRURGIA A EL MEU QUIRÒFAN

La tràquea és l’estructura que uneix la laringe i els bronquis i pulmons. És un tub cartilaginós que permet el pas d’aire d’una estructura a l’altra.

Detall de la tràquea.

L’estenosi laringotraqueal és un procés no tumoral que provoca la reducció de la llum (pas d’aire) de la via aèria de causa normalment benigne. Es poden identificar dos nivells de lesions: estenosis baixes (traqueals) o altes (laringe).

La seva aparició pot ser per intubacions orotraqueals prolongades amb pacients que han sigut portadors de ventilació invasiva molt de temps o traqueostomies de llarga evolució, per exemple.

El seu diagnòstic es realitza mitjançant procediments endoscòpics com la broncoscòpia.

Existeixen diferents maniobres més conservadores per tractar aquesta patologia com les dilatacions, pròtesis, etc. Però en cas que no existeixi millora, amb els procediments anteriors, la cirurgia sol ser el tractament d’elecció, sempre de forma individualitzada.

Existeixen diferents abordatges terapèutics, en tots, es procedeix a la identificació de la lesió i a la seva resecció i després l’anastomosis.

Detalls d'una anastomosis traqueal.

La intervenció de resecció traqueal té com a principal objectiu identificar la part que interromp de forma parcial la llum de la via aèria (pas d’aire) i alliberar la tensió entre els anells traqueals per recuperar la funcionalitat de l’estructura traqueal i el pas total de l’aire.

DESCOBREIX TOTA LA INFORMACIÓ DE LA CIRURGIA A EL MEU QUIRÒFAN

Servei de Cirurgia Toràcica

Subscriu-te als nostres butlletins

Selecciona el butlletí que vols rebre: