Reconstrucció mamària amb penjoll DIEP: informació a tenir en compte

La mastectomia és un procediment quirúrgic en què s'extreu tot el pit. Al realitzar-la sempre s’extreu la glàndula mamària i en la major part dels casos es pot conservar la pell o inclús de forma seleccionada el complex arèola-mugró.

CONSULTA TOTS ELS DETALLS A EL MEU QUIRÒFAN

Què és la mama?

La mama està formada per teixit conjuntiu, greix i teixit mamari que conté les glàndules que produeixen la llet materna.

Imagen
 Tumorectomia de mama HUB

La mama és, per a moltes dones una a part essencial de la seva identitat femenina, i per tant, quan per causa d’un tumor maligne s’ha d'extirpar, pot suposar un gran impacte psicològic. La mastectomia és un procediment quirúrgic en què s'extreu tot el pit. Al realitzar-la sempre s’extreu la glàndula mamària i en la major part dels casos es pot conservar la pell o inclús de forma seleccionada el complex arèola-mugró.

Imagen
mastectomies HUB

 

Les mastectomies preservadores afavoreixen la realització de la reconstrucció immediata, ja que mantenen l’embolcall i la forma original de la mama. En la major part dels casos, la mastectomia es realitza com a part del tractament d’un tumor maligne de la mama que per les seves característiques i mida no permet realitzar una cirurgia on es pugui conservar part del pit.

Amb l’ànim de reduir l'impacte psicològic de la mastectomia, sempre que es pot, en el mateix acte quirúrgic es planteja la reconstrucció immediata del pit. Si no és possible fer-ho en el mateix temps quirúrgic, es pot diferir i fer en un 2n temps.

Feu click aquí per saber més

La reconstrucció mamària, per tant, és un procediment destinat a crear un nou pit després de l’extirpació completa de la glàndula mamària (mastectomia). Avui en dia, està demostrat que la reconstrucció de mama NO modifica l’evolució de la malaltia ni la seva supervivència independentment de si es fa de forma immediata o diferida.

Existeixen diferents tècniques de reconstrucció mamària. La indicació de la tècnica idònia depèn de múltiples factors com la qualitat de la pell, l'existència o no de radioteràpia prèvia, l’edat de la pacient, la seva constitució general, la mida i forma del pit sa, etc...

En molts casos per tal d’aconseguir una correcta similitud entre els dos pits és necessari operar també la mama sana. La reconstrucció del mugró i l’arèola s’acostumen a fer en últim lloc com una intervenció a part una vegada finalitzat el tractament oncològic.

Una de les possibles opcions per realitzar la reconstrucció de la mama és el penjall DIEP.

Reconstrucció amb penjall tipus DIEP:

La tècnica del DIEP consisteix a fer ús de la pell i greix abdominals (penjall) per omplir el volum que manca després de la mastectomia. A diferència de l'antiga tècnica TRAM, en aquest tipus de reconstrucció no és necessari utilitzar la musculatura abdominal i, per tant, no se’n veu modificada la funcionalitat.

Per a aquest tipus de reconstrucció és necessari l’ús de les tècniques de microcirurgia que permeten restablir la correcta irrigació del teixit abdominal a partir dels vasos sanguinis del tòrax. És a dir, s’uneixen els vasos sanguinis del penjall abdominal amb els vasos sanguinis mamaris interns que es troben en l'espai entre les costelles.

Tenint en compte les característiques de la seva lesió, el seu estat de salut i la seva constitució física i després de valorar riscos i beneficis, el cirurgià plàstic li explicarà, de forma individualitzada, les diferents opcions de tractament i quina és la que millor s’adequa al seu cas.

En aquesta visita també tindrà l’oportunitat de resoldre els dubtes que pugui tenir en relació amb la cirurgia i el procés quirúrgic.

Tingui en compte que és possible que el cirurgià que la visiti a la consulta, el que li faci l’operació i el que la visiti a la planta no sigui el mateix. En qualsevol cas, tots aquests cirurgians són membres del mateix equip i comparteixen la informació del seu cas, tant abans de la intervenció com durant l’ingrés.

Quins tipus de mastectomia es poden realitzar?

En funció de les característiques del seu tumor i de si hi ha afectació de la pell o no, es podrà realitzar un tipus de mastectomia o un altre:

  • Mastectomia simple: s’extreu la glàndula mamària, la pell i el complex arèola-mugró.
  • Mastectomia preservadora de pell: s’extreu la glàndula mamaria i el complex arèola-mugró i la resta de la pell es conserva.
  • Mastectomia preservadora de complex arèola-mugró: únicament s'extreu la glàndula mamària, conservant la pell i el complex arèola-mugró.

Què significa biòpsia de gangli sentinella i limfadenectomia?

Moltes vegades forma part del procés diagnòstic i terapèutic del càncer de mama realitzar una biòpsia de gangli sentinella i/o la limfadenectomia de l’aixella.

El gangli sentinella és el primer gangli de la cadena limfàtica. La seva localització i posterior anàlisi ens permeten saber si la pacient té malaltia a l’aixella sense que sigui necessari extreure tots els ganglis axil·lars (limfadenectomia).

Per fer la biòpsia de gangli sentinella es fa una petita incisió a l’aixella i s’extreu un o diversos ganglis (depenent de la pacient). Per poder localitzar aquests ganglis sentinella a l’aixella serà necessària la col·laboració dels metges de medicina nuclear, que el dia abans de la intervenció li injectaran un contrast a la mama que l’endemà permetrà al cirurgià localitzar els ganglis que s’han d’enviar a analitzar.

La limfadenectomia consisteix a extreure tots els ganglis i greix de l’aixella conservant els músculs, nervis i principals vasos sanguinis per tal de mantenir la funcionalitat del braç. La cirurgia es practica a través d’una incisió de 7-8 cm a l’aixella. Els cirurgians li deixaran un drenatge que es retirarà durant els dies posteriors a la cirurgia.

La realització d'una cirurgia a l’aixella pot afectar el drenatge limfàtic de l'extremitat i el limfedema (acumulació de líquid al braç) és una possible seqüela tot i que la incidència és baixa.

Quines cicatrius li quedaran després de la cirurgia

Una cicatriu en forma oval a la mama (corresponent a l’antiga arèola i mugró i en què posteriorment farem la reconstrucció de l’arèola/mugró). En els casos en què l’exèresi hagi de ser més àmplia, per les característiques del tumor o perquè la cirurgia és diferida, aquesta cicatriu quedarà més àmplia.

  • Una cicatriu horitzontal lleugerament corbada a la part més baixa de l’abdomen.
  • Una cicatriu petita al voltant del melic.
  • Una cicatriu en la mama on no s’ha realitzat la mastectomia en forma de “T” invertida en el cas que li facin un retoc per simetritzar-les.
  • Una cicatriu axil·lar en el cas de limfadenectomia o biòpsia de gangli sentinella.
  • Una cicatriu en la zona de l’espatlla, que només es realitza en casos excepcionals en què es necessita utilitzar la vena cefàlica per a la reconstrucció.
Imagen
Penjoll abdominal HUB

Subscriu-te als nostres butlletins

Selecciona el butlletí que vols rebre: