Al·lèrgia als fàrmacs: proves i estudi

L’estudi d’al·lèrgia a medicaments consisteix en la realització de les proves cutànies i/o d’exposició controlada, a més a més dels estudis de laboratori que necessiteu

L’estudi d’al·lèrgia a medicaments consisteix en la realització de les proves cutànies i/o d’exposició controlada, a més a més dels estudis de laboratori que necessiteu. La prova d’exposició controlada consisteix en l’administració de quantitats progressivament creixents de fàrmac (o d’una substància placebo), per valorar la tolerància al medicament. L’equip assistencial controlarà en tot moment el desenvolupament de la prova. La durada d’aquesta és variable, en funció del fàrmac que s’hagi d’estudiar. Calculeu un màxim de sis hores.

L’estudi d’al·lèrgia a fàrmacs és llarg i complex. Per alguns fàrmacs caldrà venir més d’un dia.

Aquestes proves no estan lliures de risc i durant la seva realització poden produir-se reaccions adverses. De manera excepcional, aquestes reaccions poden ser greus, fins al punt de comprometre la vida.

Veniu a l’hora indicada a la cita, a l’Hospital Dia d’Al·lergologia.

No és necessari que estigueu en dejú.

Preneu la medicació habitual, excepte fàrmacs antihistamínics que s’hauran de suspendre uns 4-5 dies abans.

Una vegada realitzades les proves, i ja en el vostre domicili, si observeu qualsevol anomalia que considereu que pot estar relacionada amb elles, heu de contactar amb l’equip mèdic que us ha realitzat l’estudi o, si és el cas, acudir a un servei d’urgències.

Una vegada finalitzat l’estudi, si s’ha conclòs que tolereu un determinat medicament, això no significa que en un futur no us pugueu sensibilitzar, igual que qualsevol altra persona.

En el cas de no acceptar l’estudi, haureu d’evitar el fàrmac sospitós i aquells amb els quals pugueu presentar reaccions encreuades. En aquest cas, se us prescriurà una medicació alternativa, si això és possible.

Servei d'Al·lergologia

Subscriu-te als nostres butlletins

Selecciona el butlletí que vols rebre: