Pancreatectomia: tot el que cal saber

La duodenopancreatectomia cefàlica és un procediment quirúrgic en el qual s'extreu el cap del pàncrees, la via biliar per sota del fetge, la part inferior de l'estómac, la vesícula biliar o bufeta de la fel, el duodè. El pàncrees és un òrgan situat a la part superior de l'abdomen i posterior, per darrere de l'estómac, entre la melsa i el duodè, a nivell de la primera i la segona vèrtebra lumbar i al costat de les glàndules suprarenals.

La duodenopancreatectomia cefàlica pot ser necessària per tractar o prevenir malalties que afecten el pàncrees, a la via biliar inferior o distal, al duodè o a la papil·la de Vàter.

Què és el pàncrees?

És un òrgan sòlid situat a l'abdomen superior i posterior, per darrere de l'estómac, entre la melsa i el duodè, a nivell de la primera i la segona vèrtebra lumbar i al costat de les glàndules suprarenals. És un òrgan sòlid que bàsicament té 2 funcions donat que es compon de 2 tipus de teixits diferents: el pàncrees exocrí, que és el que secreta enzims al tub digestiu per l'absorció dels greixos, i el pàncrees endocrí, que segrega hormones al flux sanguini, com glucagó i insulina per controlar els nivells de sucre a la sang.

Les malalties que afecten el pàncrees i requereixen intervencions quirúrgiques són complexes.La majoria de càncers de pàncrees s'originen en el pàncrees exocrí, i la major part d'ells, al voltant del 75%, es donen al cap i coll de pàncrees, un 15-20% en el cos i la resta a la cua del pàncrees. Histològicament, el tipus de càncer de pàncrees més habitual, és l'adenocarcinoma. Altres tipus de càncer de pàncrees, menys freqüents, són els carcinomes de cèl·lules acinars i els pancreatoblastomes.

En el pàncrees endocrí, apareixen un altre tipus de tumors, poc freqüents, que s'anomenen tumors neuroendocrins. El diagnòstic, el tractament i el pronòstic, d'aquests tipus de tumors és diferent dels tumors que deriven del pàncrees exocrí.

Per millorar tot el procés des del diagnòstic, un equip de professionals vetllarà per vostè en tot moment.

Després de valorar els riscos i beneficis, el cirurgià especialitzat en aquesta àrea, li explicarà de forma individualitzada, les diferents opcions de tractament i quina és la que millor s'adequa al seu cas particular. Per fer-ho, tindrà en compte les característiques de la seva lesió i el seu estat de salut basal. A més, el pacient i la família tindran l'oportunitat de resoldre els dubtes que pugui tenir. A la visita o a la sala d'hospitalització convencional, en el cas que estigui ingressat, els seus metges li explicaran els següents punts:

 • Què és una pancreatectomia?
 • Quina pancreatectomia li farem?
 • Quins abordatges quirúrgics existeixen i quin realitzarem en el seu cas?
 • Quins són els riscos de la cirurgia?
 • Consentiment informat
 • Que és una pancreatectomia?

La pancreatectomia, és un procediment quirúrgic en el qual s'extirpa part del pàncrees o totalment, depenent de la patologia i del resultat intraoperatori que ens dona el patòleg durant la cirurgia. Les pancreatectomies es duen a terme en pacients que presenten patologia a nivell pancreàtic, sigui benigne, premaligne o maligne, depenent de la patologia.

 • Patologia benigna: Pancreatitis crònica, quists pancreàtics simptomàtics.
 • Patologia premaligna: Quists pancreàtics amb signes de malignitat, tumors neuroendocrins.
 • Patologia maligna: Adenocarcinomes, carcinomes de cèl·lules acinars, carcinomes neuroendocrins.

Quins tipus de pancreatectomies existeixen?

Hi ha diferents tipus de pancreatectomies, que s’oferiran depenent de si la patologia que operem és benigne, premaligne o maligne.

 • Duodenopancreatectomia cefàlica: Extirpació del cap del pàncrees juntament amb la part distal de l'estómac, la via biliar, la bufeta de la fel, el duodè.
 • Pancreatectomia corporo caudal: Extirpació del cos i cua del pàncrees, amb la melsa si es tracta de patologia maligna, i sense la melsa si estem davant de patologia benigna.
 • Duodenopancreatectomia total: Extirpació de tot el pàncrees, juntament amb la part distal de l'estómac, la via biliar, la bufeta de la fel, el duodè.
 • Pancreatectomia cefàlica amb preservació duodenal: Extirpació del cap del pàncrees, però sense extirpar el duodè, ni la via biliar.
 • Pancreatectomia medial: Extirpació del coll del pàncrees. Aquesta cirurgia només es pot plantejar en un context de benignitat.
 • Uncinectomia: Extirpació d'una part del cap del pàncrees, que s'anomena procés uncinat. Aquesta cirurgia només es pot plantejar en un context de benignitat.

Quins abordatges quirúrgics existeixen i quin realitzarem en el seu cas?

Existeixen diferents tipus d’accés quirúrgic a l’abdomen:

Obert: Es realitza una incisió a la paret abdominal, que es coneix amb el nom de laparotomia, per accedir a la cavitat abdominal que és on es troba el pàncrees. El cirurgià sota visió directa del camp quirúrgic i treballant amb les seves mans i amb l'ajuda de l'instrumental quirúrgic, allibera el pàncrees adientment de les estructures que l'envolten per poder extirpar-lo.

Mínimament invasiu:

-Laparoscòpia convencional: es fan 4-5 incisions petites que permeten introduir a l'interior de l'abdomen una càmera i diferents eines quirúrgiques amb què treballa el cirurgià sense fer servir les mans directament i visualitzant la cavitat abdominal en una pantalla. La intervenció que es fa és la mateixa que en cirurgia oberta.

-Laparoscòpia robòtica (o Da Vinci): Es tracta d'una modificació de la via laparoscòpia en què els instruments són manipulats pel cirurgià mitjançant un "robot" o "comandament a distància especial". Aquest abordatge ofereix avantatges tècnics respecte a la laparoscòpia convencional, com la visió 3D, major precisió, etc.

La cirurgia mínimament invasiva en general, ajuda a la recuperació postoperatòria més ràpidament pel que fa a, menys dolor, millor recuperació del trànsit intestinal, mobilització precoç per la millora en el control del dolor, menys risc d’infecció… entre d’altres.

Subscriu-te als nostres butlletins

Selecciona el butlletí que vols rebre: