Com visitar-se

mesures covid-19
 • CONSULTES EXTERNES: La entrada d’acompanyants està restringida. Es podrà venir amb acompanyant en els següents casos:
  • pacients menors d´edat
  • pacients amb deficiència física o psíquica
  • pacients amb disminució de la seva autonomia
  • pacients amb tarja Cuida´m
  • pacients que arriben amb llitera, cadira de rodes o necessiten carrutxes per deambular
  • En altres casos a criteri mèdic si rep un SMS amb un text específic on posi " POT PASSAR ACOMPANYAT "  
 • GABINETS: Es permet l’entrada d’un acompanyant per pacient. Un cop arribin al seu lloc de destí, l’acompanyant podrà quedar-se per esperar la realització de la prova i serà informat del resultat a criteri dels professionals. Si l’aforament de la sala d’espera és ple l’acompanyant haurà d’esperar fora de l’hospital i serà avisat per telèfon per acudir a la porta a recollir el pacient quan sigui alta.
 • VISITES A URGÈNCIES: Es permet l’entrada d’un acompanyant per als pacients que són atesos al Servei d’Urgències, a excepció de les persones amb diagnòstic o sospita de Covid-19. Aquest acompanyant haurà de ser el mateix tot el dia, i tota l’estona haurà de romandre a l’habitació amb el pacient, sense passejar per les instal·lacions del servei ni acompanyar el familiar a les proves. També haurà de fer higiene de mans i evitar al màxim possible tocar els objectes de l’habitació. Els familiars dels pacients a Urgències amb diagnòstic o sospita de Covid-19 continuaran rebent la informació per via telefònica, a través del número 634 298 427.
 • INFORMACIÓ MÈDICA DURANT L’ESTADA A URGÈNCIES: El facultatiu dona informació telefònica a la persona designada pel propi pacient, en les primeres 4 hores d’estada a urgències. En cas d’estades perllongades també es truca al menys un cop en torn de matí o de tarda, sempre que la situació clínica del pacient canviï, sempre que hi hagi un canvi de decisió mèdica. En cas que necessiti informació mèdica del seu familiar cal trucar al telèfon per informació de Pacients urgències: 634 298 427
consultes externes_hub
Image
Procediment Normalitzat de Treball
Consultes externes
 • L’ edifici de Consultes Externes compta amb 140 boxes de visita, 4 quiròfans de cirurgia menor ambulatòria i un Hospital de Dia Mèdic amb 8 punts assistencials on es realitza l´atenció al pacient diabètic i es realitzen també proves d’al·lèrgia.

Disposa de totes les especialitats mèdiques i quirúrgiques excepte Obstetricia i Pediatria.

Horari de visita: de 8 a 20h, de dilluns a dijous. De 8 a 15h, divendres.

Anul·lació o reprogramació de visita: Telèfon 93 260 70 83,  de 8 a 20 hores, de dilluns a divendres.

Els especialistes de l´Hospital també es desplacen a realitzar consultes ambulatòries especialitzades (CAEs) al CAP Just Oliveras de L’Hospitalet i a tres Centres d’Atenció Primària del Prat de Llobregat. 

realitat post covid
Image
Procediment Normalitzat de Treball
Hospital de dia mèdic
 • L´hospital de dia Mèdic disposa de 42 punts assistencials amb una amplia cartera de serveis de tractaments ambulatoris d’esclerosi múltiple, neurologia i insuficiència cardíaca, entre d'altres, i 10 consultes mèdiques (MPOC, fibrosi pulmonar, al·lèrgia, insuficiència cardíaca, malaltia inflamatòria intestinal i pacient crònic complex).

Per accedir a l’Hospital de Dia Mèdic cal entrar per la porta principal de l’hospital i pujar a la planta 1. Un cop allà, s’ha d’agafar el passadís fins al Mòdul A (color vermell) de l’edifici tecnoquirúrgic.

Horari d´atenció:  de 7.30 a 21h, de dilluns a divendres.

Gabinete de endoscopias
Image
Procediment Normalitzat de Treball
Gabinets d'exploració
 • L’Hospital de Bellvitge compta amb diferents gabinets d’exploració on es realitzen proves i  tractaments diagnòstics i terapèutics. Segons quina sigui la prova que t’han de realitzar, t’hauràs de dirigir a un lloc o altre.
 • Endoscòpia digestiva i respiratòria. Mòdul C (color blau) Planta 1 de l’edifici tecnoquirúrgic. Entrada per la porta principal de l’hospital.
 • Densitometria òssia. Unitat de cardiologia no invasiva. Laboratori de Diagnòstic vascular. Exploració Funcional Respiratòria. Mòdul D (color verd) Planta 1 de l’edifici tecnoquirúrgic. Entrada per la porta principal de l’hospital.
 • Unitat d´Esclerosi Múltiple. Unitat de Neurofisiologia. Neurovascular. Mòdul E (color taronja). Planta 1 de l’edifici tecnoquirúrgic. Entrada per la porta principal de l’hospital.
 • Elastrografies. Test de l´alè. Planta -1 de l’edifici principal. Entrada per la porta principal.

Horari d´atenció: de 7:30 a 21h, de dilluns a dijous. De 7:30 a 17h, divendres.

Anul·lació o reprogramació de proves: Telèfon 93 260 70 83

Radiologia HUB
Image
Procediment Normalitzat de Treball
Diagnòstic per la imatge
 • L’Hospital Universitari de Bellvitge té un servei de diagnòstic per la imatge equipat amb tecnologia d’última generació per satisfer les necessitats diagnòstiques i terapèutiques dels pacients als que donem servei.
 • Està ubicat a la planta 0 de l’edifici principal. L’entrada és per l’accés 2, al costat de la porta principal.
Urgències HUB
Image
Procediment Normalitzat de Treball
Urgències

El Servei d’Urgències de l’HUB atén la demanda urgent de qualsevol especialitat, a excepció de la pediatria i de l’obstetrícia, 24 hores al dia durant els 365 dies de l’any. Per desenvolupar aquesta tasca, s’organitza segons nivell d’urgència (triatge), complexitat i gravetat, resolent la demanda amb visió integral, coordinant-la amb altres serveis del propi hospital, amb altres hospitals i amb la medicina extrahospitalària, per aconseguir de forma més eficient un millor resultat, en termes de salut i satisfacció global del pacient i familiars. El Servei desenvolupa tasques d’investigació en l’àmbit de la Medicina d’Urgències i realitza formació de pregrau, grau i formació continuada.

Ubicació: Edifici Tecnoquirúrgic de l’Hospital Universitari de Bellvitge. Entrada per la part posterior del recinte hospitalari

Telèfon: 93 260 75 75 / 93 260 78 78 

Urgències Covid-19
Image
Procediment Normalitzat de Treball
Urgències Covid-19
 • L’edifici Delta està situat a la zona nord-oest del recinte hospitalari de Bellvitge, davant de l’antiga Escola d’Infermeria, molt a prop de l’edifici d’Urgències convencionals de l’Hospital.
 • Disposa de 5 plantes i una superfícies total de 4.500 metres quadrats. La planta baixa i la primera es destinen a l’atenció i el seguiment de les urgències de pacients amb sospita de Covid-19, i compta amb una capacitat de 48 boxs d’atenció. Les plantes 2 i 3 acullen cadascuna 64 llits d’hospitalització convencional per a pacients amb Covid-19.