Congrés CALASS HUB
01-03 setembre 2022 | Salad'actes HUB
Oncobell HUB
19-20 setembre 2022 | Sala d'actes HUB
infermeria
28 setembre 2022 | Centre Cultural Sant Josep (L'Hospitalet de Ll.)
Curs Càncer de Mama HUB
29 setembre 2022 | Sala d'actes HUB
jornada cancer mama hub
29-30 setembre 2022 | Sala d'actes HUB