Traqueotomia: què cal saber

La traqueotomia és la realització d’un forat a la tràquea per permetre el pas d’aire entre la via aèria i l’exterior. Es tracta d’un procediment habitualment de caràcter urgent, però en aquesta descripció li explicarem totes les passes previstes per a la intervenció programada.

DESCOBREIX TOTS ELS DETALLS SOBRE LA CIRURGIA A EL MEU QUIRÒFAN

La laringe és un òrgan amb forma conoide que forma part de l’aparell respiratori. Es localitza a nivell cervical, i està situada internament entre la cavitat oral i la tràquea. És l’òrgan que s’encarrega de la fonació, a través de la vibració de les cordes vocals, i de la protecció de la via aèria en el moment de la deglució, per mitjà de l’epiglotis.

La tràquea és l’estructura que uneix la laringe i els bronquis i pulmons. És un tub cartilaginós que permet el pas d’aire d’una estructura a l’altra.

Anatomia de la tràquea i la laringe.

Com hem dit, la traqueotomia és el procediment en què es realitza a nivell cervical un orifici a la pell que connecta la tràquea amb l’exterior. Es realitza quan hi ha una obstrucció de la via aèria superior, ja sigui a la laringe o a la tràquea. L’origen d’aquesta obstrucció pot ser divers: des de tumors malignes (el més habitual), passant per tumoracions benignes, traumatismes cervicals o paràlisi de cordes vocals bilaterals.

Existeixen dos tipus de traqueotomia: la temporal i la definitiva.

  • La traqueotomia temporal s’indica en aquells pacients que tenen risc d’ofegar-se, per tal d’evitar la falta d’aire. És reversible i, per tant, en algun moment, quan millora la situació del pacient, es pot tancar. En algunes ocasions, aquesta traqueotomia s’indica en pacients que tenen una lesió tumoral tan gran que els impedeix respirar, i es realitza aquesta cirurgia per tal d’afavorir la respiració. En aquest cas, i si el pas següent és la cirurgia de laringectomia total, la traqueotomia passarà a ser definitiva.
  • Parlem de traqueotomia definitiva quan es realitza la connexió de la tràquea amb la pell de manera irreversible, una vegada extreta la laringe. El pacient tindrà un orifici en el coll (traqueòstoma) que comunica directament amb la tràquea i els pulmons, pel qual respirarà. El pacient, per tant, en comptes de respirar a través del nas, ho farà a través del traqueòstoma. És una intervenció que es duu a terme sota anestèsia local generalment, ja que no serà possible la intubació del pacient. Es realitza infiltració amb medicaments que li faran no tenir dolor mentre es realitza el procediment. Després, un cop feta la cirurgia, és possible que l’adormin per tal d’estudiar l’origen de la seva obstrucció.

Exemple de tub traqueal.

Servei d'Otorrinolaringologia

Subscriu-te als nostres butlletins

Selecciona el butlletí que vols rebre: