Ajuda

Continguts que ajuden a entendre què és l'HUB i el seu portal, hi trobaràs: un directori de webs, informació sobre l’accessibilitat, l’accés i les condicions d’ús dels continguts i sobre la nostra història.

torre blanc_hub
Image
Procediment Normalitzat de Treball

Sobre l'HUB

Informació sobre l'accés al web de l'Hospital Universitari de Bellvitge, la història, l'organigrama, la missió, visió i valors del centre. També trobarà documentació corporativa, la memòria, xifres, estratègia del centre o bé acreditacions i reconeixements.