Un estudi amb participació de l’HUB valida l’efectivitat dels tractaments biològics en els casos d’asma greu