La Unitat d’Endoscòpia de l’HUB aporta la seva expertesa al Congrés de la SEPD amb procediments transmesos en directe