La Sra. Cristina Robles relleva el Sr. Josep Maria Giménez en la Direcció Econòmica de la GTMS