Els pacients participen de forma activa en la definició dels materials divulgatius del projecte RITMOCORE