Conferència d'Albert Delgado sobre digitalització en el marc del cicle MetrosudTalks d'AP Metropolitana Sud