El Dr. Jordi Dorca, nou director del Departament de Ciències Clíniques de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UB a Bellvitge