Tres tesis doctorals de Microbiologia al mes de juliol