El Dr. Matias-Guiu presenta el projecte DigiPÀTICS en la jornada del Pla de Salut 2021-2025