La Dra. Fina Climent defensa la seva tesi doctoral