El projecte HUB-ICO-IDIBELL becat per La Marató pot ajudar a entendre per què alguns pacients joves i sans desenvolupen una Covid-19 molt greu