La 4a edició de la jornada “Science for Dialysis” analitza l’aplicació de la ciència de les dades a l’atenció renal