La Secció de Radiologia Vascular i Intervencionista realitza un tractament endovascular pioner de l'empelt d'una assistència ventricular