L'HUB participa a les noves recomanacions internacionals sobre formes inicials de limfoma cutani