El Dr. Àlex Roset defensa la seva tesi doctoral sobre el paper de la troponina en el pronòstic de la insuficiència cardíaca aguda