El Dr. Xavier Solanich, escollit entre els deu internistes més destacats de Catalunya