El prestigiós expert Héctor Ruiz Martín imparteix una sessió del Programa de Formadors Interns de Bellvitge