Nova funcionalitat a la BoldAppHUB per signar els contractes sense desplaçar-vos