Dia Mundial del Tabac: per salut i per seguretat, no fumem al recinte hospitalari