El programa "Urgències VIHgila" ja ha permès diagnosticar 11 pacients a Catalunya