Els programes Enhanced Recovery After Surgery avancen en la seva implantació