El Dr. Sebastiano Biondo obté la plaça de catedràtic de Cirurgia de la Universitat de Barcelona