El Servei de Microbiologia ha processat 24.000 mostres amb RT-PCR per detectar SARS-CoV-2