El Servei d'Urgències entra a formar part activa de l'equip de Coordinació de Trasplantaments