El Servei de Farmacologia Clínica i la UICEC de l’IDIBELL renoven la participació a la Plataforma de Suport a la Recerca Clínica de l’ISCIII