Sessió de constitució de la nova Junta Infermera de l’hospital