​El grup de treball Procés de la Malaltia Inflamatòria Intestinal incorpora l’experiència del pacient