El Servei d’Anatomia Patològica divulga en dues trobades mèdiques rellevants